hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Ministerstvo podporilo úpravu zelene v historickom centre Bratislavy, vďaka čomu sa objavili barokové náhrobky

ilustračný obrázok

Na Slovensku sú stovky židovských cintorínov, pričom najznámejšie z nich sa nachádzajú v Bratislave, Dunajskej Strede, Nitre, Žiline, Prešove, Michalovciach, či Humennom. Jeden z najväčších a najstarších židovských cintorínov, ortodoxný cintorín v Bratislave, sa darí obnovovať aj vďaka finančnej pomoci Ministerstva životného prostredia SR.

V rámci projektu revitalizácie zelene Ortodoxného cintorína v Bratislave sa podarilo objaviť, zdokumentovať a pripraviť na vrátenie do pôvodného areálu starého židovského cintorína 250 náhrobných kameňov, ktoré boli považované za už dávno stratené. Významným nálezom je napríklad časť náhrobného kameňa patriaca Simonovi Wolf Oppenheimerovi, ktorý bol synovcom Samuela Wolf Oppenheimera, dvorného finančníka Habsburgovcov (1630-1703).

Veľká časť pôvodného židovského cintorína v Bratislave bola zničená v rokoch 1942 až 1943, keď pod hradným bralom vybudovali električkový tunel. Podľa ministra životného prostredia Jána Budaja cintorín počas komunistického režimu naďalej chátral, židovská komunita nemala finančné prostriedky na jeho údržbu. „Židovskej náboženskej obci sa dnes darí areál postupne obnovovať, za čo som im ale vďačný. Vracia sa tak minulosť, ktorá je súčasťou našich dejín,“ zdôraznil minister Budaj.

Súčasťou projektu bolo aj odborné posúdenie aktuálneho stavu drevín krajinným architektom. Na základe zisteného zdravotného stavu stromov sa odstránili odumreté, alebo inak poškodené a návštevníkov ohrozujúce náletové dreviny, vrátane nepôvodných druhov rastlín.

Minister Budaj podčiarkol, že dnešné vnímanie cintorínov smeruje k čoraz väčšiemu podielu zelene na pohrebiskách, k väčšej spätosti cintorína s krajinou, jej prírodou a históriou, a teda aj ku krajinným typom cintorínov.

„Realizované prieskumy ukazujú, že historické cintoríny ako súčasť kultúrnej krajiny, kultúrneho dedičstva a súčasti zelenej infraštruktúry miest, si vyžadujú urgentnú intervenciu nielen z hľadiska zachovania hodnôt, ale aj z dôvodu ochrany návštevníkov týchto miest,“ dodal minister Budaj.

zničený náhrobný kameň

zničené náhrobné kamene

cintorín

Návšteva