hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Minister Ján Budaj zhodnotil opatrenia na ochranu biodiverzity: Musíme si dávať ambicióznejšie ciele

ilustračný obrázok

Minister životného prostredia Ján Budaj na včerajšom online rokovaní vlády prezentoval „Vyhodnotenie plnenia úloh Akčného plánu pre implementáciu opatrení vyplývajúcich z Aktualizovanej národnej stratégie ochrany biodiverzity do roku 2020“. Spomínaný plán obsahuje 167 úloh a stav ich plnenia sa vyhodnocuje k 31.augustu.

Cieľom Aktualizovanej národnej stratégie ochrany biodiverzity do roku 2020 bolo vytvorenie politického rámca pre zastavenie negatívneho trendu straty biodiverzity a urýchlenie prechodu Slovenskej republiky na „zelenú“ ekonomiku. Hoci sa väčšina úloh podarila splniť, výsledky v budúcnosti podľa ministra Jána Budaja musia byť lepšie: "Nesplnené úlohy z obdobia bývalej vlády podrobíme bližšiemu skúmaniu a realizáciu tých akútnych v nasledujúcom období urýchlime."

Na15. konferencii zmluvných strán Dohovoru OSN o biologickej diverzite v roku 2021 sa má dohodnúť schválenie globálneho biodiverzitného rámca po roku 2020, pričom EÚ má ambíciu prezentovať aj svoju novú stratégiu EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030. „Práve tieto dokumenty budú tvoriť základy novej biodiverzitnej stratégie a akčného plánu pre Slovensku do roku 2030, ktoré budú ambicióznejšie, než doteraz,“ podčiarkol minister Budaj.

Akčný plán obsahoval spolu 167 úloh, pričom až 99 úloh označil rezort za splnené. Ide najmä o vyhlásenie Území európskeho významu, ktoré nemajú dostatočnú ochranu; vypracovanie a aktualizovanie červených zoznamov ohrozených druhov; ale aj posilnenie profesionálnej rybárskej stráže a stráže prírody. 42 úloh bolo splnených čiastočne - kategorizovanie jaskýň na Slovensku podľa ich významu a ohrozenia; vypracovanie a zavedenie do praxe systému sprievodcovských služieb v národných parkoch a iných chránených územiach; zrealizovanie mapovania ekosystémov a hodnotenie ich stavu. 26 úloh sa nepodarilo splniť.