hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Minister Budaj víta zhromaždenie za záchranu národných parkov

ilustračný obrázok

Občianska iniciatíva My sme les, ktorá má vyše 70 tisíc podporovateľov, pripravila podujatie pred Národnou radou Slovenskej republiky, aby podporila systémové zmeny v riadení deviatich národných parkov Slovenska, ktoré presadzuje ministerstvo životného prostredia. Minister životného prostredia Ján Budaj oceňuje podporovateľov reformných zmien v ochrane prírody, pretože im záleží na budúcnosti národných parkov a ochrane prírodného bohatstva Slovenska.
Zmenu v riadení národných parkoch podporuje až 28 ochranárskych organizácií na Slovensku, ale aj významné akademické inštitúcie – Slovenská akadémia vied, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulta ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene a Prírodovedecká fakulta Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Reforma riadenia národných parkov spočíva v presune správy štátnych lesných pozemkov v národných parkoch pod správu ministerstva životného prostredia (MŽP), konkrétnejšie pod organizácie Štátnej ochrany prírody SR.

Podľa MŽP najdôležitejším faktorom, prečo princípy ochrany prírody na Slovensku nie je možné dostatočne uplatňovať, je nefunkčný model správy týchto území. Zásadným nedostatkom je, že organizácia ochrany prírody a krajiny – Štátna ochrana prírody SR, štátom zriadená na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránené časti prírody a krajiny, na Slovensku priamo nespravuje pozemky v týchto územiach, z čoho vyplýva celý rad problémov. Cieľom reformy ochrany prírody je štátnym ochranárom rozviazať ruky, vytvoriť zo správ národných parkov organizácie s vlastnou právnou subjektivitou. Vlastníci neštátnych lesov na reformu národných parkov nijako nedoplatia. Naopak, môžu z nej získať.
„Národné parky chceme uchovať pre ďalšie generácie a podporovať tzv. zážitkový turizmus,“ podčiarkol minister Budaj. Pre rozvoj zážitkového, prírode ohľaduplného turizmu je dôležité národné parky ochrániť, pripraviť ich na európske štandardy a využiť prírodný potenciál na účely moderného rozvoja vidieka v súlade so zásadami ochrany prírody.