hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Michal Kiča ocenil starostlivosť o lesy vo vojenskom obvode v Kamenici nad Cirochou

ilustračný obrázok

Štátny tajomník ministerstva životného prostredia Michal Kiča navštívil Vojenský obvod Valaškovce v okrese Humenné. Starostlivosť o les, ktorý je územím osobitného určenia, tu roky zabezpečuje štátny podnik Vojenské lesy a majetky, patriaci pod rezort obrany. Ministerstvo životného prostredia (MŽP) vidí v tomto nastavení výkonu správy pozemkov vo vlastníctve štátu, ale aj osobitného výkonu štátnej správy, paralelu k vytvoreniu efektívneho modelu správy národných parkov.

Vojenské lesy a majetky vznikli pre potreby efektívneho a ekologického obhospodarovania lesnej a poľnohospodárskej pôdy vo výcvikových priestoroch Ozbrojených síl SR. Vojenské obvody sú typickým príkladom, kde sú pre výkon štátnej správy, vzhľadom na osobitný charakter územia, zriadené a efektívne fungujúce osobitné orgány štátnej správy, vrátane úseku lesníctva a poľovníctva.

„Ak má byť zabezpečená potrebná ochrana záujmov a realizácia cieľov týchto vojenských obvodov, existencia osobitnej štátnej správy s pôsobnosťou na týchto územiach je nevyhnutnosťou“, uviedol generálny tajomník služobného úradu Ministerstva obrany Slovenskej republiky Peter Kozák. Vojenské lesy majú vo Valaškovciach zavedený vlastný systém kontroly a sledovania ťažby dreva, ktorý je v rámci štátnych podnikov na Slovensku ojedinelý.

Z pohľadu MŽP ide o zaujímavý a inšpirujúci model riadenia území, ktoré plnia z hľadiska národných záujmov osobitný účel. Aktivity odštepného závodu v Kamenici nad Cirochou sú podriadené primárne účelu zabezpečenia funkčnosti vojenského obvodu Valaškovce.

MŽP chce podobný model riadenia území využiť aj pri správe území v národných parkoch. Podľa slov štátneho tajomníka Michala Kiču majú národné parky v zmysle platnej legislatívy definovaný ako primárny cieľ ochranu prírody, ktorá je na ich území nadradená nad ostatné činnosti. „V národných parkoch máme najvzácnejšie územia z hľadiska ochrany biodiverzity a  zmierňovania dôsledkov zmeny klímy,“ zdôraznil Kiča. MŽP však pri správe národných parkov naráža na konflikt štátnych subjektov, patriacich pod rezort pôdohospodárstva. „Tieto subjekty obhospodarujú štátne pozemky v národných parkoch, avšak v zmysle iných predpisov plnia požiadavky, napríklad aj za účelom dosiahnutia hospodárskeho zisku na úkor ochrany prírody,“ podčiarkol Kiča. MŽP presadzuje prevedenie správy tých lesov vo vlastníctve štátu, ktoré sú v národných parkoch v 3.,4. a 5. stupni ochrany, pod správu Štátnej ochrany prírody SR.
„Je prirodzené, že gestor príslušných politických záväzkov a legislatívnych podmienok, je najefektívnejším správcom štátnych pozemkov v územiach, ktoré plnia osobitný účel či už z hľadiska ochrany prírody, biodiverzity, alebo obrany štátu,“ uzavrel Kiča.

Michal Kiča vyzdvihol doterajšiu spoluprácu s rezortom obrany. Osobitne ocenil konštruktívny prístup pri úprave hraníc území pralesov, ktoré sú súčasťou lokality svetového dedičstva UNESCO Staré bukové lesy a pralesy Karpát a iných regiónov Európy. Vo Vojenskom obvode Valaškovce sa nachádza časť komponentu Vihorlat, ktorej súčasťou je v roku 2020 vyhlásená Prírodná rezervácia Vihorlatský Prales. Navrhovaná na doplnenie do lokality UNESCO tu je aj Národná prírodná rezervácia Kyjovský prales.