hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Jednorazové plasty sa nemajú používať v štátnej správe ani na verejných podujatiach

ilustračný obrázok

V pléne NR SR dnes prešli prvým čítaním ďalšie 2 návrhy zákonov z dielne Ministerstva životného prostredia SR – ide o tzv. transpozičnú novelu zákona o odpadoch a novelu zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje.

 

Novela zákona o odpadoch preberá vo viacerých bodoch smernicu Európskej únie o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie. Zavádza zároveň prehľadnejšie označovanie výrobkov a informovanie spotrebiteľa o najvhodnejších spôsoboch nakladania s výrobkom, keď sa stane odpadom. Na výrobkoch pribudnú informácie o prítomnosti plastov a ich negatívnych vplyvoch na životné prostredie. Výrobca má povinnosť informovať konečného spotrebiteľa o opätovne použiteľnej dostupnej alternatíve výrobku. Zodpovednosť výrobcov sa rozšíri aj na tabakové výrobky, ich výrobcovia sa budú podieľať na nákladoch, spojených s vyčistením prostredia znečisteného odpadom z tabakových výrobkov (tabakových filtrov), ktoré neskončili v smetnej nádobe.

V návrhu zákona je súhrn opatrení, ktoré majú viesť k znižovaniu spotreby určitých jednorazových plastových výrobkov. Jednorazové plastové výrobky budú zakázané v prevádzkach verejného a rýchleho stravovania, na verejných podujatiach a nemali by ich používať ani orgány štátnej správy. Organizátori verejných podujatí budú musieť poskytovať vhodné alternatívy. Podľa ministra životného prostredia Jána Budaja opatrenia majú motivovať spotrebiteľov k využívaniu výrobkov, ktoré sú opakovane použiteľné. „Najlepší odpad je ten, ktorý vôbec nevznikne. Dvojnásobne to platí pri plastoch, ktoré sú obrovskou záťažou pre prírodu. Ak sme už takýto odpad vytvorili, dôležité je pripomínať si skutočnú hodnotu odpadov a ich opakovanú využiteľnosť,“ zdôraznil minister Budaj.

Novela tiež ustanovuje povinnosť zabezpečiť určitý podiel recyklovaných plastov v nápojových fľašiach pri ich výrobe. Transpozičnú novelu zákona o odpadoch posunulo do druhého čítania 116 hlasov poslancov.
Novela zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje dolaďuje spoluprácu medzi MŽP a správcom systému. Zabezpečí dôslednejšiu kontrolu príjmov správcu zo zálohovania, ktorých využitie je viazané súhlasom MŽP. Prioritou je plniť účel zálohového systému, aby sa nevyplatené zálohy nepoužili na úhradu sankcií za prípadné neplnenie cieľov návratnosti a neznižovali sa účinok sankcií, aby sa výrobcovia nezbavovali svojej zodpovednosti za financovanie systému.
V pléne za novú legislatívu hlasovalo 127 poslancov, vďaka čomu prešla prvým čítaním parlamentu.