hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Európske ocenenie NATURA 2000

ilustračný obrázok

 

Symbolicky – 21. mája, na európsky deň NATURA 2000, Európska komisia (EK) vyhlásila v poradí 6. ročník ceny NATURA 2000. Z celosvetového hľadiska ide o najrozsiahlejšiu sústavu chránených území, ktorá pozostáva z chránených vtáčích území a území európskeho významu. Táto sústava zaberá 18 percent pevniny štátov Európskej únie (EÚ). V predchádzajúcich ročníkoch v súťaži uspeli aj projekty so Slovenska.

Výzva na predkladanie žiadostí o cenu Natura 2000 je otvorená od dnešného dňa do polovice októbra 2021. V aktuálnom ročníku sa ocenenia budú odovzdávať v 5 kategóriách: Ochrana pevniny, Ochrana mora, Komunikácia, Sociálno-ekonomické benefity a Cezhraničná spolupráca. Osobitne bude udelené ocenenie v kategórii Cena občanov EÚ. Viac informácií je dostupných na odkaze: https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/awards/index_en.htm.

EK udeľuje cenu od roku 2014, s cieľom poukázať na najlepšie postupy pri ochrane prírody v Európe.

Spoločnými prioritami štátov EÚ je pre všetky lokality určiť ciele ochrany a opatrenia na ich dosiahnutie a zlepšiť starostlivosť o chránené územia. Práve tie zohrávajú významnú úlohu pre zachovanie prírodného bohatstva Európy. Viac informácií je na  https://www.minzp.sk/natura2000/.