hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Dotácie z Envirofondu budú dostupnejšie

ilustračný obrázok

 

Poskytovanie dotácií z Environmentálneho fondu bude jednoduchšie a prehľadnejšie. Prostriedky fondu pôjdu prioritne na ochranu a starostlivosť o životné prostredie v súlade s Envirostratégiou 2030. Poslanci parlamentu schválili v prvom čítaní legislatívnu zmenu z dielne ministerstva životného prostredia (MŽP), ktorá novelizuje zákon o Environmentálnom fonde a tiež zákon o obchodovaní s emisnými kvótami.

Podľa slov Jána Budaja, ministra životného prostredia, zjednoduší nová legislatíva podávanie žiadostí na poskytnutie podpory formou dotácie. Výsledkom bude jednoduchší a prehľadnejší proces poskytovania dotácií, resp. úverov žiadateľom. „Výrazne sa zrýchli čerpanie peňazí na projekty samospráv najviac postihnutých znečistením životného prostredia, obzvlášť pri dobudovaní vodovodnej a kanalizačnej siete,“ zdôraznil minister Budaj.

Osobitnú pozornosť získajú územia s najvýznamnejším prírodným bohatstvom, v ktorých je ochrana prírody nadradená nad ostatné činnosti. Dotáciu z Environmentálneho fondu budú môcť získať samosprávy v blízkosti národných parkov. Podporené môžu byť investície do modernej a ekologickej infraštruktúry, do spracovania rozvojových dokumentov a štúdií, či budovania informačných centier, zameraných na ochranu národných parkov a praktickej starostlivosti o tieto chránené územia. Tiež obce, ktoré prichádzajú o príjmy z dane z nehnuteľnosti v dôsledku zmeny kategorizácie lesov z hospodárskych na lesy osobitného určenia, si budú môcť tento výpadok kompenzovať z prostriedkov Envirofondu.

Nová legislatíva upravuje aj spôsob zverejňovania jednotlivých špecifikácií, na ktoré upozornil nedávno Najvyšší kontrolný úrad. Environmentálny fond zverejní do 31. marca príslušného roku zoznam činností, na ktoré následne počas roka uverejní samotné špecifikácie na predkladanie žiadostí o dotáciu. Tento zoznam činností bude obsahovať aj predpokladané termíny zverejnenia jednotlivých špecifikácií. Žiadatelia tak budú už začiatkom roku disponovať informáciou, kedy môžu očakávať sprístupnenie tej ktorej špecifikácie, na ktorú budú chcieť podať žiadosť o podporu. Súčasne jednotlivé špecifikácie činností budú zverejňovať samostatne. Doteraz sa sprístupňovali ako jeden dokument pre všetky činnosti.

Ministerstvo predpokladá, že Envirofond bude po tejto zmene zákona pružnejší, jeho rozhodovanie transparentnejšie a že bude aj výraznejšia jeho pomoc životnému prostrediu.