hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Dnes začíname historickú transformáciu národných parkov na Slovensku

ilustračný obrázok

Jednotná správa štátnych pozemkov v národných parkoch, ako aj väčšie kompetencie vedení národných parkov – to je jediná cesta, ako ochrániť prírodné bohatstvo Slovenska. To je hlavným cieľom novely zákona o ochrane prírody, ktorú dnes 24. mája 2021, symbolicky na Európsky deň národných parkov, postúpilo ministerstvo životného prostredia (MŽP) do legislatívneho procesu.

MŽP dnes legislatívu postupuje do predbežného pripomienkového konania. Výsledkom bude doteraz najväčšia transformácia štátnej ochrany prírody na území 9 národných parkov. Podľa slov ministra životného prostredia Jána Budaja dobiehame zaostávanie voči iným európskym štátom. Kľúčovou súčasťou novely zákona o ochrane prírody je prevedenie správy tých lesov vo vlastníctve štátu, ktoré sú v národných parkoch v 3.,4. a 5. stupni ochrany, pod správu Štátnej ochrany prírody SR. Toto opatrenie je aj predpokladom pre výrazné urýchlenie zonácií národných parkov, ktoré sa pre spory medzi vlastníkmi lesov vlečú už desaťročia. MŽP prevedie do správy národných parkov tiež horné toky, ktoré sú dnes v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p. Chceme skončiť kompetenčné vojny, pre ktoré dochádza v národných parkoch k úpadku ochrany ich prírodných hodnôt, a súčasne aj sociálno-ekonomického rozvoja.

„Slovensko má jedinečné prírodné bohatstvo ukryté v deviatich národných parkoch, ako aj v ďalších chránených územiach. Na takýchto územiach nie je nikde na svete prioritou biznis developerov, ani hospodárske výsledky štátu pri predaji dreva“ podčiarkol minister Ján Budaj.

Na Slovensku v súčasnosti vykonávajú správu lesov rôzne podnikateľské subjekty a viaceré štátne inštitúcie. Nie sú to len štátne lesy v pôsobnosti rezortu pôdohospodárstva. Príkladom sú vojenské lesy, ktoré zabezpečujú správu o lesné pozemky vo vojenských obvodoch. Nová legislatíva s tým počíta a ponecháva špecifické postavenie viacerých štátnych organizácií, ktoré vykonávajú správu lesného majetku.

Od transformácie národných parkov na Slovensku si MŽP sľubuje zlepšenie ochrany, ale aj rast tzv. mäkkého turizmu a s ním aj rast pracovných miest v sektore služieb. V rámci implementácie novely zákona budú o fungovaní jednotlivých národných parkov rokovať experti Štátnej ochrany prírody SR a MŽP priamo v regiónoch Slovenska so všetkými zainteresovanými stranami, vrátane súkromných vlastníkov lesov a mimovládnych organizácií. Ministerstvo pripravuje pre jednotlivé národné parky špecifické projekty transformácie, ktoré budú ponúkať nové pracovné, vzdelávacie aj podnikateľské príležitosti s dlhodobým výhľadom rozvoja.

Výsledkom transformácie národných parkov Slovenska má byť ekonomické a sociálne povznesenie týchto regiónov – pri zachovaní chránených prírodných hodnôt.