hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Cementárne na Slovensku uprednostnia domáci odpad pred zahraničným

ilustračný obrázok

 

Minister životného prostredia Ján Budaj dnes podpísal so Zväzom výrobcov cementu SR memorandum o spolupráci, vďaka ktorému odpad z ružínskej priehrady, ale aj iných vodných tokov, či prírody neskončí na skládke, ale sa zhodnotí v cementárni. Vodná stavba Ružín je jednou z najznečistenejších území, kde vodohospodári a občianski aktivisti každoročne vyzbierajú stovky ton odpadu, s prevažným zastúpením plastu.

Ministerstvo životného prostredia (MŽP) podpisom memoranda s cementárňami začína novú éru spolupráce, ktorej cieľom je nastaviť pravidlá tak, aby pri výrobe cementu dochádzalo v čo najväčšej možnej miere k využitiu odpadu, vyprodukovaného na Slovensku. Zároveň sa tým v najväčšej možnej miere využijú existujúce kapacity energetického zhodnocovania odpadov.

V roku 2019 sa na Slovensko doviezlo 317-tisíc ton odpadu. Až 92 % tohto odpadu skončí v cementárňach, teda v zariadeniach na energetické zhodnotenie odpadov, kde je využívaný ako palivo. Dováža sa najmä odpad, ktorý je označovaný ako ostatný – ide najmä o papier, plasty a ďalšiu zmes vytriedeného odpadu. Podiel slovenského odpadu v cementárňach je iba 20 %. Podľa slov ministra Jána Budaja prevádzky na Slovensku majú zhodnocovať predovšetkým domáci odpad. „Prvoradú úlohu preto vidíme v obmedzovaní prílevu zahraničného odpadu. Chceme zbaviť prírodu od odpadu a bez zbytočného vytvárania ďalších kapacít, pretože už existujúce prevádzky sú dostatočné na spracovanie odpadu, vyprodukovaného na Slovensku,“ zdôraznil minister Budaj.

Ministerstvo pripravilo Program odpadového hospodárstva, ktorý sa venuje aj odklonu skládkovania odpadov prostredníctvom ich spracovania v existujúcich zariadeniach na energetické zhodnocovanie odpadov. Tento strategický národný dokument v oblasti odpadového hospodárstva je v legislatívnom procese a MŽP ho na rokovanie vlády predloží v najbližších týždňoch.
Ružínska priehrada je považovaná za jednu z najkrajších na Slovensku. Je lokalizovaná v kaňonovitom údolí Hornádu, ktorý dotvára jedinečnú scenériu.

Zmluva je zverejnená na CRZ.sk.