domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

Kvalita ovzdušia sa stáva prioritou EÚ

infografika

Kvalita ovzdušia je v súčasnosti jednou z hlavných tém diskusií na úrovni Európskej únie, ako aj na úrovni jednotlivých členských štátov, ktoré tomuto problému čelia. Znečistenie ovzdušia nepozná hranice a má negatívne vplyvy na zdravie ľudí a ekosystémy.

infografikaZainteresovaní sa zhodujú, že problematika zlej kvality ovzdušia musí byť jednoznačnou prioritou EÚ a jej politík. Potrebná je ďalšia, prísnejšia regulácia znečisťovania ovzdušia, stanovenie ambicióznejších cieľov v oblasti kvality ovzdušia, dôslednejšie monitorovanie a efektívne financovanie opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia.

infografikaKľúčová je účinná implementácia opatrení, z ktorých mnohé sú dávno známe, no zostávajú na papieri. Dôležitú úlohu zohráva zvyšovanie povedomia a informovanosti, no nevyhnutná je spolupráca aktérov na všetkých úrovniach, vrátane verejného a súkromného sektora, mimovládnych organizácií a zapojenie verejnosti.

Zdravotné dôsledky znečistenia ovzdušia:

screenshot stránky

Znečistenie v mestách:

CITIES - ENGLISH PDF document

Znečistenie v poľnohospodárstve:

AGRICULTURE - ENGLISH PDF document

Priemysel a riešenie znečistenia ovzdušia:

BUSINESS - ENGLISH PDF document

Webstránka o správnom kúrení

screenshot stránky