Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Panelová diskusia - Vzduch, ktorý dýchame

Zlepšenie kvality ovzdušia na európskej, národnej a miestnej úrovni

Verejná panelová diskusia

 

Čas konania: štvrtok 28. novembra, 19.30-21.00

Miesto konania: Justiho sieň v Primaciálnom paláci (Primaciálne námestie 2, 814 99 Bratislava)

 

Hoci sa kvalita ovzdušia naprieč Európskou úniou za posledné desaťročia zlepšila, problémy s kvalitou ovzdušia pretrvávajú. Za účelom obmedziť znečistenie ovzdušia je potrebné zachovať a podporovať spoluprácu medzi odvetviami a na všetkých úrovniach - európskej, vnútroštátnej a miestnej. Podujatie poskytlo informácie o súčasnom stave kvality ovzdušia v Európe a preskúmalo, čo pre nás tieto zistenia znamenajú.

Úvod do problematiky:

Hans Bruyninckx | výkonný riaditeľ, Európska environmentálna agentúra
Kvalita ovzdušia v Európe dnes a riešenia pre lepšie zajtrajšky

Následná panelová diskusia: Čo to pre nás znamená? Ako najlepšie reagovať?

Daniel Calleja Crespo | generálny riaditeľ, Generálne riaditeľstvo pre životné prostredie, Európska komisia

Norbert Kurilla | štátny tajomník, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Hans Bruyninckx | výkonný riaditeľ, Európska environmentálna agentúra

Tatiana Kratochvílová | 1. námestníčka primátora, Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy

Dana Mareková | právnička a ekologická aktivistka

Podujatie moderoval:

Milan Chrenko | generálny riaditeľ, sekcia environmentálnej politiky, EÚ a medzinárodných vzťahov, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Prezentácia Hansa Bruyninckxa (EEA)

Leták o podujatí (PDF, 502 kB)

Máte nejaké otázky? Pošlite nám email.