Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Vybavenie petícií

Rok 2019

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

17/2015-pet.-1.3 Petícia proti výstavbe zariadenia na vysokoteplotné zhodnotenie komunálneho odpadu plazmovou technológiou v Šamoríne (pdf, 734 kB).
15/2015-pet.-1.3 Petícia proti zámeru „Spoločnosti Skládka komunálneho odpadu, s.r.o. Bojná, vo veci ďalšieho rozširovania skládky v obci Bojná“ (pdf, 752 kB).
18/2015-pet.-1.3 Petícia za živú rieku Hron (pdf, 1 921 kB)
20/2015-pet.-1.3 Petícia občanov Oravy a okolia (pdf, 1,03 MB)
23/2015-pet.-1.3 Petícia Máme radi vlkov (pdf, 518 kB)
19/2015-pet.-1.3 Petícia za prehodnotenie ťažby dreva vo veľkoplošne chránenom území Národného parku Veľká Fatra (pdf, 500kb)
21/2015-pet.-1.3 Petícia Máme radi medvede (pdf, 897kb)
22/2015-pet.-1.3 Petícia obyvateľov mestskej časti Košice – Krásna za zriadenie inšpekčnej komisie (pdf, 3MB)
24/2015-pet.-1.3 Petícia proti schváleniu projektu: Program starostlivosti CHVÚ Žitavský luh 2016-2045 (pdf, 4,8MB)