domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

Stratégia ochrany ovzdušia Slovenskej republiky do roku 2030

Cieľom Stratégie ochrany ovzdušia je pripraviť ucelenú koncepciu riadenia kvality ovzdušia pre Slovenskú republiku a  dosiahnuť na celom území Slovenskej republiky dobrú kvalitu ovzdušia v  zmysle zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov.

Stratégia ochrany ovzdušia Slovenskej republiky do roku 2030 (ďalej len „Stratégia“) sa zaraďuje medzi dlhodobé strategické dokumenty s celoštátnym dosahom. Stratégia zahŕňa dva kľúčové dokumenty:

 

 

Ministerstvo životného prostredia SR v rámci prípravy Stratégie ochrany ovzdušia požiadalo Medzinárodnú banku pre obnovu a rozvoj o poskytnutie technickej podpory. Súčasťou technickej podpory bolo aj vypracovanie analýzy "Slovak Republic Air Protection Strategy - Advisory Services on Air Quality Management (Final Report) – World Bank Team (pdf, 22,09 MB)".