hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Aktuality

FAQ - často kladené otázky zo seminára k príručke pre prijímateľa a projektového partnera v rámci programu SK-Klíma

06.04.2021 Ministerstvo životného prostredia SR ako Správca programu SK-Klíma "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy”, financovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu v programovom období 2014-2021, si dovoľuje informovať prijímateľov o zverejnení odpovedí na často kladené otázky, ktoré bude Správca programu pravidelne aktualizovať podľa požiadaviek prijímateľov a realizácie jednotlivých projektov.

Program SK-Klíma: Prezentácia z on-line Informačného seminára k Príručke pre prijímateľa a projektového partnera v rámci výziev ACC01 a ACC02

30.03.2021 Ministerstvo životného prostredia SR ako Správca programu SK-Klíma "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy”, financovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu v programovom období 2014-2021, si dovoľuje informovať prijímateľov o zverejnení prezentácie z on-line Informačného seminára k Príručke pre prijímateľa a projektového partnera v rámci výziev ACC01 a ACC02 (ClimaUrban).

Program SK-Klíma: Prezentácia z on-line Informačného seminára k Príručke pre prijímateľa a projektového partnera v rámci výzvy ACC03

26.03.2021 Ministerstvo životného prostredia SR ako Správca programu SK-Klíma "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy”, financovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu v programovom období 2014-2021, si dovoľuje informovať prijímateľov o zverejnení prezentácie z on-line Informačného seminára k Príručke pre prijímateľa a projektového partnera v rámci výzvy ACC03 (ClimaEdu).

22. MAREC – SVETOVÝ DEŇ VODY

19.03.2021 V roku 1992 vyhlásilo Valné zhromaždenie OSN 22. marec za Svetový deň vody. Tento deň je jedinečnou príležitosťou pripomenúť všetkým ľuďom mimoriadny význam vody pre život na modrej planéte Zem.

Program SK-Klíma: Otvorená registrácia na on-line Informačný seminár k Príručke pre prijímateľa a projektového partnera v rámci výziev ACC01 a ACC02 (ClimaUrban)

18.03.2021 Ministerstvo životného prostredia SR ako Správca programu SK-Klíma "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy”, financovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu v programovom období 2014-2021, si dovoľuje informovať prijímateľov v rámci výziev ACC01 a ACC02 (ClimaUrban) o organizovaní on-line Informačného seminára k Príručke pre prijímateľa a projektového partnera.

Program SK-Klíma: Otvorená registrácia na on-line Informačný seminár k Príručke pre prijímateľa a projektového partnera v rámci výzvy ACC03 (ClimaEdu)

18.03.2021 Ministerstvo životného prostredia SR ako Správca programu SK-Klíma "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy”, financovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu v programovom období 2014-2021, si dovoľuje informovať prijímateľov v rámci výzvy ACC03 (ClimaEdu) o organizovaní on-line Informačného seminára k Príručke pre prijímateľa a projektového partnera.

Príručka pre prijímateľa a projektového partnera verzia 1.0 v rámci Programu SK-Klíma zverejnená!

15.03.2021 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Správca programu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ (SK-Klíma), financovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu v programovom období 2014-2021, vydáva s účinnosťou od 15.3.2021 Príručku pre prijímateľa a projektového partnera, verzia 1.0.

Program SK-Klíma: Informácia k výzve na predkladanie žiadostí o projekt č. 3 (kód ACC05) ClimaInfo

08.03.2021 Dňa 26. februára 2021 bola v rámci Programu SK-Klíma uzávierka výzvy na predkladanie žiadostí o projekt č. 3 (kód ACC05) „Zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy“ (ClimaInfo) financovanej z Nórskych grantov a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. 

Program SK-Klíma vstupuje v rámci výziev ACC01, ACC02 a ACC03 do fázy implementácie projektov

02.03.2021 Ministerstvo životného prostredia SR ako správca programu SK-Klíma uzatvorilo koncom mesiaca február 2021 projektové zmluvy so 6 mestami a 28 školami, ktoré uspeli vo výberovom procese v rámci výziev ACC01, ACC02 a ACC03. Vďaka zvýšenej alokácii na výzvu ACC02 sa v priebehu mesiacov marec – apríl 2021 očakáva uzatvorenie projektových zmlúv s ďalšími 3 mestami z rezervného zoznamu.

AKTUALIZÁCIA - Výzva na predkladanie žiadostí o projekt č. 4 (kód ACC04) – ClimaLocal v rámci programu SK-Klíma je predĺžená!

24.02.2021 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Správca programu SK-Klíma vydáva Usmernenie č. 1 k otvorenej výzve na predkladanie žiadostí o projekt č. 4 (kód ACC04) - ClimaLocal, ktorým sa mení dátum uzatvorenia výzvy. Nový termín uzávierky výzvy je dňa 31.03.2021.

Správca programu SK-Klíma zorganizoval on-line podujatie zamerané na nadviazanie bilaterálnych projektových partnerstiev v rámci výzvy č. 4 (ACC04) - ClimaLocal

15.02.2021 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Správca programu SK-Klíma v úzkej spolupráci s programovými partnermi donorov, ktorými sú Nórske riaditeľstvo pre vodné zdroje a energetiku (NVE), Riaditeľstvo pre civilnú ochranu a núdzové plánovanie (NDS) a Nórska agentúra životného prostredia (NEA), zorganizovalo dňa 11.2.2021 on-line podujatie zamerané na nadviazanie bilaterálnych projektových partnerstiev v rámci výzvy č. 4 (ACC04) „Obnova znehodnotených ekosystémov mokradí“ – ClimaLocal (tzv. „Matchmaking Event“).

Aktualizácia dokumentácie k výzvam na predkladanie žiadostí o projekt kód ACC04 a ACC05 (účinnosť od 15.2.2021)

15.02.2021 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Správca programu SK-Klíma vydáva s účinnosťou od 15.2.2021 aktualizáciu Príručky pre žiadateľa verzia 2.1 v rámci programu SK-Klíma. Účelom aktualizácie je odstránenie neplatnej informácie týkajúcej sa frekvencie predkladania auditných správ v kapitole 14.2.7.1 Auditné správy a certifikáty na preukazovanie výdavkov (Audit reports and certificates).

Program SK-Klíma: Prehľad subjektov z Nórska v rámci relevantnej oblasti na zváženie vo vzťahu k potenciálnym partnerstvám

08.02.2021 Správca programu zostavil nezáväzný prehľad potenciálnych bilaterálnych partnerov  s kontaktnými informáciami na subjekty z Nórskeho kráľovstva, ktoré v rámci predchádzajúcich výziev prejavili záujem o nadviazanie bilaterálneho partnerstva, resp. ktoré v rámci predchádzajúcich výziev boli zapojené ako bilaterálni partneri  v žiadostiach o projekt a subjekty, ktoré boli identifikované Správcom programu ako potenciálni projektoví partneri v rámci výzvy č. 4 (ACC04) ClimaLocal. Žiadatelia v rámci výzvy č. 3 (ACC05) ClimaInfo môžu zváži oslovenie uvedených subjektov pre účely vytvorenia projektového partnerstva.​​ Dovoľujeme si upozorniť, že zoznam bol zostavený na základe verejne dostupných informácií a uvedené subjekty neboli oficiálne oslovené Správcom programu na spoluprácu v rámci výzvy č. 3 (ACC05) ClimaInfo.

Program SK-Klíma: Otvorená registrácia na on-line podujatie zamerané na nadviazanie bilaterálnych projektových partnerstiev v rámci výzvy č. 4 (ACC04) - ClimaLocal

04.02.2021 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Správca programu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ (SK-Klíma) v úzkej spolupráci s programovými partnermi donorov, ktorými sú Nórske riaditeľstvo pre vodné zdroje a energetiku (NVE), Riaditeľstvo pre civilnú ochranu a núdzové plánovanie (NDS) a Nórska agentúra životného prostredia (NEA), organizujú on-line podujatie zamerané na nadviazanie bilaterálnych projektových partnerstiev v rámci výzvy č. 4 (ACC04) „Obnova znehodnotených ekosystémov mokradí“ – ClimaLocal (tzv. „Matchmaking Event“).

Výsledky výberového procesu v rámci výzvy ACC02 - aktualizácia

03.02.2021 Ministerstvo životného prostredia SR v rámci programu SK-Klíma podporí ďalšie 3 projekty z rezervného zoznamu v rámci výzvy ACC02 s názvom: „Akčné plány na zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy implementované miestnymi orgánmi v mestských územiach“ (ClimaUrban). Predmetná výzva bola určená pre slovenské mestá s počtom obyvateľov nad 15 000, a jej cieľom bolo podporiť projekty na vypracovanie akčných plánov na zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy na území miest a realizáciu konkrétnych opatrení v súlade s akčným plánom. V nadväznosti na nadobudnutie účinnosti Dodatku č. 1 k Programovej dohode o financovaní programu SK-Klíma a navýšenie alokácie na výzvu ACC02 o viac ako 2,6 milióna eur, boli dňa 2. februára 2021 vydané Rozhodnutia o schválení žiadostí o projekt pre 3 slovenské mestá - Košice, Šaľa a Brezno.
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]