hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

AJ PROGRAM SK-KLÍMA SI DNES PRIPOMÍNA SVETOVÝ DEŇ MOKRADÍ

Vďaka podpore Nórskych grantov a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky z Programu SK-Klíma v celkovej výške 4,800,000 EUR sa spoločne môžeme tešiť na zaujímavé projekty, vďaka ktorým sa obnoví spolu 21 rôznych typov mokradí v rôznych kútoch Slovenska.

Pomôžme mokradiam a ony pomôžu nám.

Vďaka aktivitám obnovy a ochrany mokradí na Slovensku v rámci Programu SK-Klíma sa dosiahnu recipročné benefity. Obnovené mokrade budú odolnejšie voči zmene klímy, prispejú k zmierneniu jej negatívnych dopadov na okolité životné prostredie a budú poskytovať kvalitnejšie ekosystémové služby, čo sa odzrkadlí aj na zlepšenej kvalite života obyvateľov.

Získame odpovede na otázky.

Ako nám pomáhajú mokrade zmierňovať zmenu klímy?
Vieme určiť, koľko uhlíka dokážu naše mokrade zachytiť?
Môžeme efektívne využívať územie a zároveň chrániť vzácne mokraďové ekosystémy?

To všetko a ešte viac sa dozvieme najmä vďaka úzkej spolupráci rôznych aktérov z oblasti vedy a výskumu, verejného, neziskového a súkromného sektora a miestne žijúcich obyvateľov.

Poznatky získame, ale aj odovzdáme.

Medzinárodná spolupráca s nórskymi partnermi a využitie ich know-how priamo v praxi sú neoceniteľným prínosom pre naše mokrade. V rámci konkrétnych projektov budeme s odbornými inštitúciami z Nórska zdieľať nielen vedomosti a skúsenosti, ale aj ich využitie v praxi. Prínos obnovy a ochrany mokradí k zmierňovaniu a prispôsobovaniu sa zmene klímy sprostredkujeme miestnym obyvateľom a návštevníkom. Spoločne získané poznatky tak budú prínosom pre všetkých.

Vzdelávať sa môžeme spolu.

Ak Vás zaujímajú konkrétne projekty, ich ciele a výsledky, sledujte priebežne našu webovú stránku, sekciu „Aktuality“. V budúcnosti tu nájdete aj odkazy na webové stránky projektov, kde budete mať možnosť získať podrobné informácie o  plánovaných a zrealizovaných aktivitách na obnovu jednotlivých mokradí.

Ktoré projekty na obnovu znehodnotených ekosystémov mokradí Program SK-Klíma podporí?

Základné informácie nájdete.

Spoločným úsilím k zelenej Európe
Spoločne za dobré nápady“