hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Aktuality

SK-Klíma: Príručka pre prijímateľa a projektového partnera, verzia 2.1

01.07.2022 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Správca programu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ (SK-Klíma), financovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu v programovom období 2014-2021, vydáva s účinnosťou od 01.07.2022 Príručku pre prijímateľa a projektového partnera, verzia 2.1.

SK-Klíma: Prezentácie z online Informačného seminára k Priebežnej správe o projekte v rámci výziev ACC04 a ACC05

29.04.2022 Ministerstvo životného prostredia SR ako Správca programu SK-Klíma "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy”, financovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu v programovom období 2014-2021, si dovoľuje informovať prijímateľov o zverejnení prezentácií z Online Informačného seminára k Priebežnej správe o projekte (PSP) v rámci výziev ACC04 a ACC05.

SK-Klíma: Príručka pre prijímateľa a projektového partnera, verzia 2.0

28.04.2022 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Správca programu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ (SK-Klíma), financovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu v programovom období 2014-2021, vydáva s účinnosťou od 28.04.2022 Príručku pre prijímateľa a projektového partnera, verzia 2.0.

SK-Klíma: Online Informačný seminár k príprave a spracovaniu Priebežnej správy o projekte v rámci výziev ACC04 (ClimaLocal) a ACC05 (ClimaInfo)

20.04.2022 Ministerstvo životného prostredia SR ako Správca programu SK-Klíma "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy”, financovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu v programovom období 2014-2021, si dovoľuje informovať prijímateľov v rámci výziev ACC04 (ClimaLocal) a ACC05 (ClimaInfo) o organizovaní on-line Informačného seminára k príprave a spracovaniu Priebežnej správy o projekte.

Uzatvorenie projektových zmlúv v rámci výzvy ACC04

22.02.2022 Ministerstvo životného prostredia SR ako Správca programu SK-Klíma uzatvorilo v mesiaci február 2022 projektové zmluvy pre 6 projektov, ktoré boli schválené v rámci výzvy č. 4, kód ACC04 „Obnova znehodnotených ekosystémov mokradí“. Projekty sú financované s podporou Nórskych grantov a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v celkovej výške 4 800 000 eur.

Uzatvorenie projektových zmlúv v rámci výzvy ACC05

22.02.2022 Ministerstvo životného prostredia SR ako Správca programu SK-Klíma uzatvorilo v mesiaci február 2022 projektové zmluvy pre 2 projekty, ktoré boli schválené v rámci výzvy č. 3, kód ACC05 „Zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy (ClimaInfo)“. Projekty sú financované s podporou Nórskych grantov a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v celkovej výške grantu 446 222 EUR.

AJ PROGRAM SK-KLÍMA SI DNES PRIPOMÍNA SVETOVÝ DEŇ MOKRADÍ

02.02.2022 Vďaka podpore Nórskych grantov a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky z Programu SK-Klíma v celkovej výške 4,800,000 EUR sa spoločne môžeme tešiť na zaujímavé projekty, vďaka ktorým sa obnoví spolu 21 rôznych typov mokradí v rôznych kútoch Slovenska.

SK-Klíma: Príručka pre prijímateľa a projektového partnera, verzia 1.3

31.01.2022 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Správca programu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ (SK-Klíma), financovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu v programovom období 2014-2021, vydáva s účinnosťou od 31.1.2022 Príručku pre prijímateľa a projektového partnera, verzia 1.3.

Výsledky výberového procesu v rámci výzvy č. 3 (ACC05) – aktualizácia

17.01.2022 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Správca programu SK-Klíma vydalo dňa 22.12.2021 Rozhodnutie o schválení žiadosti o projekt predloženej Technickou univerzitou Košice, ktorá bola zaradená na 1. mieste Rezervného zoznamu, nakoľko v prípade jednej z pôvodne schválených žiadostí o projekt nebola akceptovaná ponuka na poskytnutie grantu.

Výzvy na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy expertov v rámci Grantov EHP a Nórska boli vyhlásené!

04.01.2022 Ministerstvo životného prostredia SR ako Správca programu SK-Klíma „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ oznamuje, že dňa 1. decembra 2021 vyhlásilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Národný kontaktný bod pre Granty EHP a Nórska 2014 – 2021 štyri výzvy na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy expertov.

SK-Climate Forum: Voda, mestá a vzdelávanie v kontexte zmeny klímy

10.12.2021 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Správca programu SK-Klíma, v spolupráci s Veľvyslanectvom Nórskeho kráľovstva v Bratislave a Programovými partnermi Donorov, organizovalo dňa 9. decembra 2021 v online forme bilaterálne podujatie s názvom: „SK-Climate Forum“.

Program SK-Klíma: v ďalšej fáze bude kľúčové implementovať, informovať a inšpirovať

10.12.2021 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Správca programu SK-Klíma, v spolupráci s Veľvyslanectvom Nórskeho kráľovstva v Bratislave a Programovými partnermi Donorov, organizovalo dňa 8. decembra 2021 v online forme 1. informačné podujatie o dosiahnutom pokroku.

Vyhlásenie výziev na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy expertov v rámci Grantov EHP a Nórska

02.12.2021 Ministerstvo životného prostredia SR ako Správca programu SK-Klíma „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ oznamuje, že dňa 1. decembra 2021 vyhlásilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Národný kontaktný bod pre Granty EHP a Nórska 2014 – 2021 štyri výzvy na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy expertov.

Online podujatie "SK-Klíma Fórum"

24.11.2021 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Správca programu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy – SK-Klíma“ v úzkej spolupráci s Nórskym riaditeľstvom pre vodné zdroje a energetiku (NVE), Riaditeľstvom pre civilnú ochranu a núdzové plánovanie (NDS) a Nórskou agentúrou životného prostredia (NEA) ako Programovými partnermi Donorov organizuje dňa 9. decembra 2021 (štvrtok) on-line podujatie s názvom „SK-Klíma Fórum“.

Informačné podujatie Programu SK-Klíma

23.11.2021 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Správca programu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy – SK-Klíma“ v úzkej spolupráci s Nórskym riaditeľstvom pre vodné zdroje a energetiku (NVE), Riaditeľstvom pre civilnú ochranu a núdzové plánovanie (NDS) a Nórskou agentúrou životného prostredia (NEA) ako Programovými partnermi Donorov organizuje dňa 8. decembra 2021 (streda), on-line Informačné podujatie Programu SK-Klíma.
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]