hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Aktuality

Aktuálny stav výzvy na dodatočné poskytnutie finančných prostriedkov na realizované projekty

23.03.2023 Dňa 10.03.2023 bolo v rámci programu SK-Klíma uzavreté 1. kolo výzvy na poskytnutie dodatočných finančných prostriedkov na realizované projekty, financovanej z Nórskych grantov a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. V rámci výzvy na poskytnutie dodatočných finančných prostriedkov boli v 1. kole doručené 2 žiadosti o projekt v celkovej výške žiadaných dodatočných finančných prostriedkov 217 633 EUR.

Bilaterálna aktivita programu SK-Klíma pre základné a stredné školy v Nórsku (NORWAY STUDY TOUR)

15.03.2023 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Správca programu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ (ďalej aj ako „Program SK-Klíma“ alebo „Program“) financovaného z Finančných mechanizmov Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho kráľovstva (ďalej aj „FM EHP“ a „NFM“) v programovom období 2014- 2021 v úzkej spolupráci s Programovými partnermi donorov z prispievateľských štátov, ktorými sú Nórske riaditeľstvo pre vodné zdroje a energetiku (NVE), Riaditeľstvo pre civilnú ochranu (DSB) a Nórska agentúra životného prostredia (NEA), organizujú Bilaterálnu aktivitu pre základné a stredné školy (Norway study tour) pre udržateľný rozvoj bilaterálneho partnerstva pre prijímateľov v rámci výzvy ClimaEdu Programu SK-Klíma.

SK-Klíma: Príručka pre prijímateľa a projektového partnera, verzia 2.2

22.02.2023 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Správca programu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ (SK-Klíma), financovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu v programovom období 2014-2021, vydáva s účinnosťou od 23.02.2023 Príručku pre prijímateľa a projektového partnera, verzia 2.2.

Prezentácia z online Informačného seminára k Výzve na poskytnutie dodatočných finančných prostriedkov na realizované projekty

01.02.2023 Ministerstvo životného prostredia SR ako Správca programu SK-Klíma "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy”, financovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu v programovom období 2014-2021, si dovoľuje informovať prijímateľov o zverejnení prezentácie z online Informačného seminára k Výzve na poskytnutie dodatočných finančných prostriedkov na realizované projekty.

Otvorená registrácia na Informačný on-line seminár k Výzve na poskytnutie dodatočných finančných prostriedkov na realizované projekty v rámci výziev ACC02 a ACC03

12.01.2023 Ministerstvo životného prostredia SR ako Správca programu "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ SK-Klíma, si dovoľuje informovať prijímateľov v rámci výziev ACC02 (ClimaUrban) a ACC03 (ClimaEdu) o organizovaní on-line Informačného seminára k vyhlásenej Výzve na poskytnutie dodatočných finančných prostriedkov na realizované projekty, ktorý sa uskutoční dňa 1. februára 2023 (streda), so začiatkom o 9:00 hod.

OZNAM PRE PRIJÍMATEĽOV REALIZUJÚCICH PROJEKTY V RÁMCI VÝZVY ACC02 a ACC03

10.01.2023 Ministerstvo životného prostredia SR ako Správca programu SK-Klíma oznamuje, že v súvislosti so súčasnými ekonomickými výzvami a mimoriadnym nárastom cien, vyhlasuje dňa 10.01.2023 výzvu na poskytnutie dodatočných finančných prostriedkov na projekty s výraznými infraštruktúrnymi prvkami, ktoré boli zazmluvnené v rámci výziev ACC02 a ACC03.

Seminár o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy v mestách vo Varšave

24.11.2022 Správca Programu pre životné prostredie, energetiku a zmenu klímy v Poľsku organizoval v dňoch 16.-17. novembra 2022 Seminár o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy v mestách. Predmetné podujatie sa konalo vo Varšave (Poľsko), hybridnou formou, na ktorý prijal pozvanie aj zástupca Správcu Programu Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy (SK-Klíma), ktorým je Ministerstvo životného prostredia SR.

Návšteva projektov v rámci Výboru pre spoluprácu Programu SK-Klíma

21.11.2022 V dňoch 7. – 8. novembra 2022 za účasti programových partnerov donorov, zástupcov Národného kontaktného bodu - Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, zástupcu Veľvyslanectva Nórskeho kráľovstva v Bratislave a zástupcov Správcu Programu SK-Klíma, ktorým je Ministerstvo životného prostredia SR, sa uskutočnila návšteva realizovaných projektov, ktorá bola zameraná na projekty realizované v rámci výziev ACC01 ACC02 a ACC03 na Strednom Slovensku.

SK-Klíma: Príručka pre prijímateľa a projektového partnera, verzia 2.1

01.07.2022 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Správca programu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ (SK-Klíma), financovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu v programovom období 2014-2021, vydáva s účinnosťou od 01.07.2022 Príručku pre prijímateľa a projektového partnera, verzia 2.1.

SK-Klíma: Prezentácie z online Informačného seminára k Priebežnej správe o projekte v rámci výziev ACC04 a ACC05

29.04.2022 Ministerstvo životného prostredia SR ako Správca programu SK-Klíma "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy”, financovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu v programovom období 2014-2021, si dovoľuje informovať prijímateľov o zverejnení prezentácií z Online Informačného seminára k Priebežnej správe o projekte (PSP) v rámci výziev ACC04 a ACC05.

SK-Klíma: Príručka pre prijímateľa a projektového partnera, verzia 2.0

28.04.2022 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Správca programu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ (SK-Klíma), financovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu v programovom období 2014-2021, vydáva s účinnosťou od 28.04.2022 Príručku pre prijímateľa a projektového partnera, verzia 2.0.

SK-Klíma: Online Informačný seminár k príprave a spracovaniu Priebežnej správy o projekte v rámci výziev ACC04 (ClimaLocal) a ACC05 (ClimaInfo)

20.04.2022 Ministerstvo životného prostredia SR ako Správca programu SK-Klíma "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy”, financovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu v programovom období 2014-2021, si dovoľuje informovať prijímateľov v rámci výziev ACC04 (ClimaLocal) a ACC05 (ClimaInfo) o organizovaní on-line Informačného seminára k príprave a spracovaniu Priebežnej správy o projekte.

Uzatvorenie projektových zmlúv v rámci výzvy ACC04

22.02.2022 Ministerstvo životného prostredia SR ako Správca programu SK-Klíma uzatvorilo v mesiaci február 2022 projektové zmluvy pre 6 projektov, ktoré boli schválené v rámci výzvy č. 4, kód ACC04 „Obnova znehodnotených ekosystémov mokradí“. Projekty sú financované s podporou Nórskych grantov a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v celkovej výške 4 800 000 eur.

Uzatvorenie projektových zmlúv v rámci výzvy ACC05

22.02.2022 Ministerstvo životného prostredia SR ako Správca programu SK-Klíma uzatvorilo v mesiaci február 2022 projektové zmluvy pre 2 projekty, ktoré boli schválené v rámci výzvy č. 3, kód ACC05 „Zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy (ClimaInfo)“. Projekty sú financované s podporou Nórskych grantov a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v celkovej výške grantu 446 222 EUR.

AJ PROGRAM SK-KLÍMA SI DNES PRIPOMÍNA SVETOVÝ DEŇ MOKRADÍ

02.02.2022 Vďaka podpore Nórskych grantov a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky z Programu SK-Klíma v celkovej výške 4,800,000 EUR sa spoločne môžeme tešiť na zaujímavé projekty, vďaka ktorým sa obnoví spolu 21 rôznych typov mokradí v rôznych kútoch Slovenska.
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]