hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Kontakty - program EEAGRANTS

Správca programu:

Ministerstvo životného prostredia SR
Sekcia environmentálnych programov, projektov a zahraničných vzťahov
Odbor metodiky a programovania 
Oddelenie programov nadnárodnej spolupráce

Pracovisko: Karloveská 2, 841 04 Bratislava

Adresa sídla: Námestie Ľ. Štúra 1,812 35 Bratislava, Slovenská RepublikaKontakt pre záležitosti programu SK-Klíma financovaného z Grantov EHP a Nórska:

Mgr. Miroslava Gogová

Vedúca Oddelenia programov nadnárodnej spolupráce

Tel.: +421 906 314 008; +421 911 441 861

E-mail:  Webové sídlo: www.minzp.sk/eea

Facebook: https://www.facebook.com/eeagrants.SKCLIMATE/ 

YouTube: https://www.youtube.com/@SK-Klima-GrantyEHPaNorska