hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

SK-Klíma: Online Informačný seminár k príprave a spracovaniu Priebežnej správy o projekte v rámci výziev ACC04 (ClimaLocal) a ACC05 (ClimaInfo)

Ministerstvo životného prostredia SR ako Správca programu SK-Klíma "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy”, financovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu v programovom období 2014-2021, si dovoľuje informovať prijímateľov v rámci výziev ACC04 (ClimaLocal) a ACC05 (ClimaInfo) o organizovaní on-line Informačného seminára k príprave a spracovaniu Priebežnej správy o projekte, ktorý sa uskutoční:

dňa 29. apríla 2022 (piatok), so začiatkom o 09:00 hod.

V prípade záujmu o účasť na tomto online seminári sa registrujte prostredníctvom nasledovného odkazu: https://forms.gle/WpMqrUsbgZ6T5jfv9

Registrácia sa uzatvára dňa 27. apríla 2022 (streda).

Prosíme, aby sa Informačného seminára zúčastnili hlavne:

1. kontaktná osoba prijímateľa
2. ďalej zamestnanec zodpovedný za koordináciu projektu, ekonomiku, účtovníctvo, publicitu, prípadne verejné obstarávanie.

Všetkým registrovaným účastníkom budú najneskôr do 28.04.2022 (štvrtok) na emailovú adresu uvedenú v registračnom formulári zaslané podrobnejšie informácie spolu s linkom na prihlásenie sa na informačný seminár. Využívaná platforma na seminár je Microsoft Teams.

Vaše prípadné otázky k Priebežnej správe o projekte prosíme zasielať v termíne do 25.04.2022 (pondelok) na e-mailovú adresu: eeagrants@enviro.gov.sk

Zároveň si Vás dovoľujeme informovať, že odpovede na často kladené otázky k implementácii projektu a Príručke pre prijímateľa a projektového partnera sú zverejnené na webovom sídle Správcu programu v časti FAQ: https://minzp.sk/eea/faq/ 

Tešíme sa na Vašu účasť.