hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

SK-Klíma: Prezentácie z online Informačného seminára k Priebežnej správe o projekte v rámci výziev ACC04 a ACC05

Ministerstvo životného prostredia SR ako Správca programu SK-Klíma "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy”, financovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu v programovom období 2014-2021, si dovoľuje informovať prijímateľov o zverejnení prezentácií z online Informačného seminára k Priebežnej správe o projekte (PSP) v rámci výziev ACC04 a ACC05.

Prezentácie z podujatia sú dostupné k stiahnutiu:

Prezentácia - vecné plnenie projektu  

Prezentácia - finančné plnenie projektu

Vzor sumarizačných hárkov - s komentármi (Príloha č. 9 Príručky pre prijímateľa - Vzor sumarizačných hárkov)

Vzor ZUD - s komentármi

 

Ďakujeme pekne za Vašu účasť!