Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Zaradenie vodných útvarov podľa jednotlivých povodí do rybích pásiem

Zaradenie vodných útvarov podľa jednotlivých povodí do rybích pásiem podľa § 5 ods. 2 Vyhlášky MŽP SR č. 383/2018 Z. z. o technických podmienkach návrhu rybovodov a monitoringu migračnej priechodnosti rybovodov