hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Sekcia vôd

Obchodné centrum Žiar nad Hronom

23.02.2023 Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie

Rekonštrukcia mosta M4664 cez inundačný kanál pred obcou Ptrukša

23.02.2023 Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie

Rekonštrukcia mosta M2861 cez poľný kanál pred obcou Topoľany

21.02.2023 Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie

I/15-013 Breznica most M6548

21.02.2023 Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie

Plán využívania ložiska štrkopieskov Sučany – Veľké Diely na roky 2020 -2027

16.02.2023 Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie

Rekonštrukcia odvodnenia časti obce Stred a Sihoť Oravská Jasenica

14.02.2023 Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie

Pod Zábrehom 3 – blok A, blok B, blok C

03.02.2023 Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie

I/74 Ubľa most 74-042 (M5960)

03.02.2023 Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie

I/15 Miňovce Most 15-011A

03.02.2023 Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie

I/15-013 Breznica most M2590

03.02.2023 Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie

Hotelový a rekreačný komplex Záhorská Ves

01.02.2023 Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie

Laurin dvor – Obytný komplex

01.02.2023 Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie

Obaľovacia súprava a betonárka Nižná Slaná

23.01.2023 Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie

Nádrže Modrého oka - Zubrohlava

20.01.2023 Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie

Strategické územie Valaliky - SO 057 Preložka Valalického kanála

19.01.2023 Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]