hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Sekcia vôd

Nádrže Modrého oka - Zubrohlava

20.01.2023 Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie

Strategické územie Valaliky - SO 057 Preložka Valalického kanála

19.01.2023 Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie

Vodná plocha-chovný rybník, Kolačno Ondrášová a Vodný zdroj – studňa

17.01.2023 Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie

Fotovoltická elektráreň Rimavská Sobota

10.01.2023 Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie

LAKESIDE PARK 03

02.01.2023 Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie

Výrobná hala D - Scheuch Prievidza

20.12.2022 Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie

Vodná nádrž Žalobka-stavebné úpravy

20.12.2022 Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie

Rekonštrukcia mosta M721 cez Sokolovský potok pred obcou Jovsa

20.12.2022 Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie

Most M3671 cez potok Lodina za obcou Spišský Hrušov

05.12.2022 Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie

Most M4614 cez Jamnický potok

05.12.2022 Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie

Eltek IV. – prístavba skladu TPS

29.11.2022 Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie

Obchodná galéria ARDIS Poltár + IBV ul. Slobody

28.11.2022 Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie

„Výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov v Žiline“ .

23.11.2022 Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie

Zmena stavby pred dokončením, Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Turzovka, Semeteš

16.11.2022 Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]