hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Sekcia vôd

Vodná nádrž Furmanec

19.04.2022 Informácia o konaní podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení účinnom do 31. decembra 2021

Obytný súbor Zábreh

04.04.2022 Záväzné stanovisko orgánu štátnej vodnej správy

Čermeľský potok - Brod

01.04.2022 Záväzné stanovisko orgánu štátnej vodnej správy

Rekonštrukcia mosta M2990 (III/3189-003),most cez potok Lúčanka v obci Lúčka

30.03.2022 Záväzné stanovisko orgánu štátnej vodnej správy

Rekonštrukcia mosta M6860 cez nápustný kanál do Zemplínskej Šíravy

28.03.2022 Záväzné stanovisko orgánu štátnej vodnej správy

Vodná plocha – biotop na podporu obojživelníkov a plazov

22.03.2022 Informácia o konaní podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení účinnom do 31. decembra 2021

Premostenie potoka na vodnom toku Hažlínka, parcela číslo 938

18.03.2022 Záväzné stanovisko orgánu štátnej vodnej správy

Polyfunkčná retenčná nádrž, EFG Horné Štitáre

18.03.2022 Informácia o konaní podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení účinnom do 31. decembra 2021

Areál KJG, a.s. Trenčianske Teplice I. etapa

18.03.2022 Informácia o konaní podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení účinnom do 31. decembra 2021

Revitalizácia centra obce Soblahov - stavebného objektu SO 301 Vodná stavba - regulácia potoka

17.03.2022 Informácia pre verejnosť podľa § 16a ods. 7 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov

4 rekreačné domy v lokalite Dlhá Lúka

16.03.2022 Záväzné stanovisko orgánu štátnej vodnej správy

Pravostranná ochranná hrádza pri vodnom toku Domanižanka, Zakvášov – Považská Bystrica

11.03.2022 Informácia o konaní podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení účinnom do 31. decembra 2021
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]