Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Oblasti pôsobenia - Zelené a obehové hospodárstvo - Environmentálne manažérstvo - Zelené verejné obstarávanie


Začiatok stránky:

Zelené verejné obstarávanie

Predstavuje postup, pri ktorom sa zohľadňuje environmentálny dopad tovarov, služieb a stavebných prác v rámci ich nakupovania a verejného obstarávania, a to uplatňovaním environmentálnych požiadaviek.
Zelené verejné obstarávanie je jeden z dobrovoľných politických nástrojov v oblasti životného prostredia, to znamená, že nie je vynútené zákonom, ani motivované žiadnou formou stimulácie, jeho neuplatňovanie nie je postihnuteľné. Ide o nástroj preventívnej stratégie realizovaný vo forme opatrení zameraných na znižovanie znečisťovania životného prostredia.
Výhody zeleného verejného obstarávania možno vidieť predovšetkým v:

Ďalšie informácie

 

Vláda SR prijala v roku 2016 „Národný akčný plán pre zelené verejné obstarávanie v Slovenskej republike na roky 2016 – 2020“. Minister životného prostredia zároveň každoročne vláde predkladá Informácie o plnení akčného plánu (2017, 2018).

Inštitút environmentálnej politiky sa vo svojej analýze bližšie pozrel na obstarávanie v troch produktových skupinách a vo svojom komentári konštatuje, že celkové náklady obstarávania environmentálne šetrnejšieho papiera či osobných áut nemusia byť pre štát vyššie a pozitívne sa odrazia na životnom prostredí. Dostupné počítače už v súčasnosti spĺňajú environmentálne normy. Komentár IEP nájdete tu.

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.