Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Ďalšie informácie

Klaudia Šimiaková
Sekcia informatiky
odbor rozvoja IKT

Tel.: +421 2 5956 4243
E-mail: