Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Efektívna správa priestorových údajov a služieb

Názov a sídlo prijímateľa: Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava

Názov projektu: Efektívna správa priestorových údajov a služieb (ESPUS)

Miesto realizácie projektu: Slovenská republika

Výška poskytnutého NFP: 3 651 311,35 EUR

Stručný opis projektu:

Projekt ESPUS je zameraný na zlepšenie fungovania verejnej správy vďaka efektívnemu sprístupňovaniu a využívaniu priestorových údajov a služieb prostredníctvom zavedenia ich efektívneho manažmentu.

Priebežne aktualizované informácie o projekte a jeho aktivitách: http://inspire.gov.sk/projekty/espus

Priebežne aktualizovaná fotogaléria: Fotogaléria k projektu ESPUS


Projekt je spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu (ESF) na základe Operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS)

Informácie o Operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na http://www.reformuj.sk/

Webové sídlo riadiaceho orgánu: https://www.minv.sk/

Webové sídlo Európskeho sociálneho fondu: https://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=sk

Trvanie projektu: 31 mesiacov  

Hlavné ciele projektu:

Aktivity projektu:

Hlavné výsledky projektu: