hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Atlas pasívnej infraštruktúry

Logá partnerov

Názov a sídlo prijímateľa: Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava

Názov projektu: Projekt Atlasu pasívnej infraštruktúry (API)

Miesto realizácie projektu: Slovenská republika

Výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku (NFP): 18 186 305,83 EUR

Stručný opis projektu:

Zámerom projektu je vytvorenie centrálneho konsolidovaného modelu geopriestorových údajov o fyzickej infraštruktúre SR. Systém by mal zahŕňať dáta približne 2000 prevádzkovateľov sietí z rôznych odvetví, primárne prevádzkovateľov elektronických komunikačných sietí, segmentov tepelného hospodárstva, energetiky, vodnej a kanalizačnej sústavy ale aj ďalších. Systém bude budovaný ako uzatvorený, keďže bude obsahovať citlivé obchodné údaje prevádzkovateľov sietí a bude budovaný na medzinárodnom štandarde INSPIRE , špecifikácia pre Utility a Governmental services.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na: www.opii.gov.sk
Webové sídlo riadiaceho orgánu: www.mindop.sk
Webové sídlo Centrálneho koordinačného orgánu: www.eufondy.sk
Trvanie projektu: 39 mesiacov

Hlavné ciele projektu:

Hlavné výsledky projektu:

Systém bude poskytovať oprávneným používateľom konsolidované a aktualizované informácie o technologickej infraštruktúre. Tieto údaje budú využiteľné pri podpore jej ďalšieho rozvoja a využití synergických efektov a koordinácií investičných zámerov a stavebných prác.

Podporená bude hlavne :

Zverejnené dokumenty