hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Výzvy a priame vyzvania

Indikatívny harmonogram výziev a priamych vyzvaní marec 2023 (PDF, 0,5 MB)

Indikatívny harmonogram výziev a priamych vyzvaní január 2023 (PDF, 1MB)

Indikatívny harmonogram výziev a priamych vyzvaní jún 2022 (PDF, 1MB)

 

Výzva č.3 na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na obnovu rodinných domov

27.03.2023 Ministerstvo životného prostredia ako Vykonávateľ a Slovenská agentúra životného prostredia ako Sprostredkovateľ časti Plánu obnovy a odolnosti SR vyhlasujú Výzvu č.3 na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti zameranú na podporu obnovy rodinných domov.

Výzva na dekarbonizáciu priemyslu

25.11.2022 Ministerstvo životného prostredia ako Vykonávateľ časti Plánu obnovy a odolnosti SR vyhlasuje Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti zameranú na podporu dekarbonizácie priemyslu.

Výzva na obnovu rodinných domov - Pilotná výzva

06.09.2022 VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA OBNOVU RODINNÝCH DOMOV. Ministerstvo životného prostredia ako Vykonávateľ a Slovenská agentúra životného prostredia ako Sprostredkovateľ časti Plánu obnovy a odolnosti SR vyhlasujú Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti zamerané na podporu obnovy rodinných domov.

Oznámenie o možnosti zaradenia do zoznamu odborných hodnotiteľov

09.06.2022 výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti:
Výzva na pre žiadateľov rozvojových projektov transformácie regiónu Národného parku Muránska Planina s kódom č. 05I01-18-V01 a Národného parku Poloniny s kódom 05I01-18-V02

PRIAME VYZVANIE MŽP s kódom 04I02-18-P01

29.04.2022 MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY ako Vykonávateľ časti Plánu obnovy a odolnosti vyzýva Slovenskú inšpekciu životného prostredia na uzatvorenie Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu za účelom realizácie Investície č. 2: Zabezpečenie fungovania procesov Slovenskej inšpekcie životného prostredia naviazaných na dekarbonizáciu

Výzvy zamerané na podporu rozvojových projektov transformácie regiónov Národného parku Muránska Planina a Poloniny

14.04.2022 Ministerstvo životného prostredia ako Vykonávateľ časti Plánu obnovy a odolnosti SR vyhlasuje Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti zamerané na podporu rozvojových projektov transformácie regiónu Národného parku Muránskej planiny a Národného parku Poloniny