hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Výzvy zamerané na podporu rozvojových projektov transformácie regiónov Národného parku Muránska Planina a Poloniny

logo MINZPLogo EÚ 

Príručka pre prijímateľa pre výzvy Muránska planina a Poloniny (pdf, 1,3 MB)

 

Príručka k verejnému obstarávaniu pre Prijímateľov (pdf, 2 MB)

Prehľad zmien k Príručke (pdf, 313 kB)

Archív

Príručka k verejnému obstarávaniu pre Prijímateľov (pdf, 1,01 MB)

 

Zoznamy podporených projektov 

Zoznam prijímateľov - Národný park Muránska planina (pdf, 481 kB)

Zoznam prijímateľov - Národný park Poloniny (pdf, 480 kB)

Zoznam schválených Žiadostí o PPM - Národný park Muránska planina (pdf, 476 kB)

Zoznam schválených Žiadostí o PPM - Národný park Poloniny (pdf, 460 kB)

Zoznam schválených Žiadostí o PPM - Národný park Muránska Planina - rezervný zoznam (pdf, 480 kB)

Zoznam schválených Žiadostí o PPM - Národný park Poloniny - rezervný zoznam (pdf, 475 kB)

Zoznam neschválených Žiadostí o PPM – Národný park Muránska planina (pdf, 451 kB)

Zoznam neschválených Žiadostí o PPM – Národný park Poloniny (pdf, 478 kB)

 


 

Aktualizácia 2:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Vykonávateľ časti Plánu obnovy a odolnosti OZNAMUJE v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti SR

Názov výzvy: Výzva pre žiadateľov rozvojových projektov transformácie regiónu Národného parku Muránska Planina a Národného parku Poloniny Kód Výzvy: 05I01-18-V01 a 05I01-18-V02 Komponent: 5 Adaptácia na zmenu klímy Investícia: 1 Adaptácia regiónov na klimatickú zmenu s dôrazom na zadržiavanie vody, ochranu prírody a rozvoj biodiverzity

ZMENA UZAVRETIA VÝZVY:

Pôvodný termín uzavretia výzvy: 14.6.2022

Zmenený termín uzavretia výzvy: 1.7.2022

 

Aktualizovaný platný termín uzavretia výzvy: 8.7.2022

 


Aktualizácia 1:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Vykonávateľ časti Plánu obnovy a odolnosti OZNAMUJE v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti SR

Názov výzvy: Výzva pre žiadateľov rozvojových projektov transformácie regiónu Národného parku Muránska Planina a Národného parku Poloniny Kód Výzvy: 05I01-18-V01 a 05I01-18-V02 Komponent: 5 Adaptácia na zmenu klímy Investícia: 1 Adaptácia regiónov na klimatickú zmenu s dôrazom na zadržiavanie vody, ochranu prírody a rozvoj biodiverzity

ZMENA UZAVRETIA VÝZVY:

Pôvodný termín uzavretia výzvy: 14.6.2022

Aktualizovaný termín uzavretia výzvy: 1.7.2022


 

 

Dátum vyhlásenia: 14.4.2022
Dátum uzávierky: 8.7.2022 (pôvodný 14.6.2022)

Komponent: 5 – Adaptácia na zmenu klímy
Investícia: 1 – Adaptácia regiónov na klimatickú zmenu s dôrazom na zadržiavanie vody, ochranu prírody a rozvoj biodiverzity


Ministerstvo životného prostredia ako Vykonávateľ časti Plánu obnovy a odolnosti SR vyhlasuje Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti zamerané na podporu rozvojových projektov transformácie regiónu Národného parku Muránskej planiny a Národného parku Poloniny

 

 


 

Výzva pre žiadateľov rozvojových projektov transformácie regiónu Národného parku Muránska Planina

Výzva pre žiadateľov rozvojových projektov transformácie regiónu NP Muránska planina v znení zmeny č. 2 (pdf, 563 kB)

 


Výzva pre žiadateľov rozvojových projektov transformácie regiónu Národného parku Poloniny

Výzva pre žiadateľov rozvojových projektov transformácie regiónu NP Poloniny v znení zmeny č. 2 (pdf, )