hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

MIMORIADNA VÝZVA č. 5 NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA OBNOVU RODINNÝCH DOMOV PO KRUPOBITÍ V OKRESOCH MICHALOVCE A SOBRANCE A ZEMETRASENÍ V PREŠOVSKOM KRAJI

Informácia:

Zoznamy žiadateľov 

Mimoriadna výzva č. 5

Oznámenie o zmene č.1 výzvy č. 5 (zverejnené 6.12.2023)

Formát: PDF, veľkosť súboru: 0.8 MB

Výzva č. 5

Formát: PDF, veľkosť súboru: 1.2 MB


Príloha č.1 Výzvy - Príručka pre žiadateľa (aktualizovaná 5.12.2023)

Formát: PDF, veľkosť súboru: 1.5 MB


Príloha č.2 Výzvy - Vzor formulára Žiadosť o poskytnutie prostriedkov mechanizmu (ŽoPPM)

Formát: PDF, veľkosť súboru: 0.9 MB


Príloha č.3 Výzvy - Kontrolný zoznam

Formát: PDF, veľkosť súboru: 0.6 MB


Príloha č.4 Výzvy - Zoznam obcí, kde nebude podporovaná výmena zastaraného plynového kotla za nový biomasový kotol na pelety

Formát: PDF, veľkosť súboru: 0.9 MB


Príloha č.5 Výzvy - Rozsah povinnej fotodokumentácie

Formát: PDF, veľkosť súboru: 0.6 MB


Zmluva

Vzor zmluvy

Formát: PDF, veľkosť súboru: 0.4 MB


Príloha č.1 Zmluvy - Všeobecné zmluvné podmienky

Formát: PDF, veľkosť súboru: 0.5 MB

Zoznamy obcí a budov postihnutých krupobitím a zemetrasením ku dňu 6.12.2023

Zoznam obcí postihnutých krupobitím v okresoch Michalovce a Sobrance a zemetrasením v Prešovskom kraji

Formát: PDF, veľkosť súboru: 480 kB


Zoznam rodinných domov postihnutých krupobitím v okresoch Michalovce a Sobrance a zemetrasením v Prešovskom kraji

Formát: PDF, veľkosť súboru: 430 kB

Návody, postupy a usmernenia

Návod ako postupovať pri podaní žiadosti prostredníctvom portálu verejnej správy www.slovensko.sk

Formát: PDF, veľkosť súboru: 5,1 MB


Usmernenie k preukazovaniu vzniku a spôsobu nakladania s odpadom pri obnove rodinného domu

Formát: PDF, veľkosť súboru: 0.8 MB

Vzory dokumentov, formulárov a čestných vyhlásení

VZOR Písomný súhlas a plnomocenstvo_spoluvlastník rodinného domu

Formát: DOCX, veľkosť súboru: 24 kB


VZOR PpP Čestné vyhlásenie svojpomoc

Formát: DOCX, veľkosť súboru: 155 kB


VZOR PpP Preberací protokol dodávateľ

Formát: DOCX, veľkosť súboru: 155 kB


VZOR PpP Žiadosť o zmenu

Formát: DOCX, veľkosť súboru: 153 kB


VZOR PpP Oznámenie zmeny

Formát: DOCX, veľkosť súboru: 153 kB


VZOR PpP Vyjadrenie odborne spôsobilej osoby

Formát: DOCX, veľkosť súboru: 153 kB

 

Vzory certifikátov

VZOROVÁ ŠTRUKTÚRA ÚDAJOV pre Energetický certifikát

Formát: PDF, veľkosť súboru: 1,8 MB


VZOROVÁ ŠTRUKTÚRA HODNOTENIA pre Projektové energetické hodnotenie budovy

Formát: PDF, veľkosť súboru: 1,7 MB