hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Transparentnosť

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) ako vykonávateľ Plánu obnovy a odolnosti SR (ďalej len „vykonávateľ“) sa zaväzuje k udržiavaniu právnych, etických a morálnych noriem, dodržiavaniu zásad integrity, objektivity a čestnosti a praje si, aby pri výkone svojej činnosti bol vnímaný ako subjekt, ktorý bojuje proti podvodom a korupcii. V zmysle schválenej Protikorupčnej politiky MŽP SR ako aj Etického kódexu MŽP SR sa k tomuto záväzku hlásia všetci zamestnanci rezortu. Cieľom Politiky boja proti podvodom je podporovať kultúru, ktorá odrádza od podvodných činností a uľahčiť predchádzanie podvodom a ich odhaľovanie, ako aj vývoj postupov, ktoré pomôžu pri vyšetrovaní podvodov a súvisiacich trestných činov a ktoré zabezpečia, že takéto prípady sa budú riešiť včas a zodpovedajúcim spôsobom. Vykonávateľ má zavedené postupy na oznamovanie podozrení z nezrovnalostí, trestných činov, korupcie a podvodov, a predchádzanie situáciám, pri ktorých dochádza ku konfliktu záujmov.

Bližšie informácie o možnosti podávania oznámení sú uvedené v priloženom dokumente: Politika boja proti podvodom MŽP SR (pdf, 603 kB)