Szlovák Köztársaság Környezetvédelmi Minisztériuma

Talajvíz monitoring

Dionýz Štúr Állami Földtani Intézet tájékoztatása a vereknyei hulladéklarakó megfigyeléséről

Hány kútból áll a monitoring rendszer

A földtani intézet 18 kút segítségével figyeli a terület alatti talajvíz állapotát. A furatok vagy közvetlenül a hulladéklarakaton, vagy közelebbi és távolabbi környezetében helyezkednek el. A legtávolabbi monitoring-kút 3,7 kilométerrel található a teleptől a szennyezés esetleges terjedésének irányában (dél-keletre). A megfigyelés és a furatok elhelyezése 2016-ban kezdődött, a környezetvédelmi tárca a földtani intézettel együttműködve mérlegeli újabb kutak létesítését a hulladéklerakóból terjedő szennyeződés esetleges terjedésének körzetében.

Milyen gyakori a mintavételezés

Rendszeres időközönként, évente 4-szer vesznek talajvízmintát és mérik az adott mutatókat. A levett mintákat az iglói akkreditált laboratóriumban tesztelik. A mérések a talajvízszintre, a pH-értékre, az oxigénszintre és a vízhőmérsékletre irányulnak.

Mi található a vízben

A víztesztekből kiderült, hogy a hulladéktelep közvetlen közelében és a szennyezés által érintett területen többféle vegyi agyag található a talajvízben. Többek között növényvédő szerek, illékony klórozott szénhidrogének és kőolajszármazékok. A szervetlen anyagok körül arzén, nikkel, szulfátok és más.

Mi történik a vízmintákkal

A mért értékeket és a vegyi elemzés eredményeit a környezeti terhek nyomon követését biztosító monitoring és információs rendszerben tárolják. Az adatok a megfigyelt környezeti terhek aktuális állapotának kiértékelésére és a szennyezőanyagok terjedésének várható alakulásának modellezésére szolgálnak.

RNDr. Igor Slaninka, PhD.

Dionýz Štúr Állami Földtani Intézet