Szlovák Köztársaság Környezetvédelmi Minisztériuma

EIA

Környezeti hatásvizsgálat (KHV – EIA)

A Környezeti Hatásvizsgálat (Environmental Impact Assessment - EIA) a nemzetközi környezetvédelmi politika egyik leghatásosabb eszköze a fenntartható fejlődés végrehajtására. Célja a legmagasabb szintű környezetvédelem biztosítása.
Meghatározott, a környezetre jelentős kihatással járó beruházások (projektek) megvalósítása előtt környezeti hatásvizsgálati eljárást kell lefolytatni, amely megkezdéséhez környezeti hatástanulmányt kell benyújtani az illetékes hatóságnak.
Környezeti hatásvizsgálati eljárás
A környezeti hatások vizsgálatának célja a vonatkozó Tt. 24/2006-os számú törvény értelmében:
- Időben és hatékonyan biztosítani a legmagasabb szintű környezetvédelmet, elérni, hogy a stratégiai dokumentumok kidolgozásánál megjelenjenek a környezetvédelmi szempontok a tartósan fenntartható fejlődés elősegítése érdekében,
- Azonosítani, meghatározni és kiértékelni a tervezett tevékenység környezetre gyakorolt közvetlen és közvetett hatásait, beleértve a határon átnyúló hatásokat is,
- Kideríteni / felismerni/ Tisztázni és összehasonlítani a tervezett tevékenység és egyes tervezeteinek előnyeit és hátrányait, a nulladik verzióval (a terv meg nem valósulása) összevetve is,
- Meghatározni azokat az intézkedéseket, melyek megakadályozzák vagy mérséklik a környezetszennyezést vagy megakadályozzák a környezet károsítását.

A javasolt beruházás környezeti hatásvizsgálatának folyamata és végrehajtási lépései:
- tervezet és annak észrevételezése,
- az értékelés terjedelmének valamint az ütemterv meghatározása,
- az értékelésről szóló jelentés és észrevételezése,
- az értékelő jelentés nyilvános megvitatása
- szakértői vélemény
- végső állásfoglalás

A kötelező hatásvizsgálat a közigazgatási eljárásról szóló törvénynek megfelelően zajlik. Azilletékes hatóság állásfoglalásában a tervezett tevékenység hatásainak értékelése mellett feltünteti, hogy egyetért vagy sem a megvalósítással és melyik változatot támogatja. Az állásfoglalás kötelező érvényű a további engedélyeztetési eljárás során, és hatályba lépésétől számított 7 évig érvényes.

A vizsgálati eljárás ugyancsak a közigazgatási eljárásról szóló törvény szerint folyik, és a javasolt tevékenység tervezetének benyújtásával vagy a javasolt tevékenység módosításának benyújtásával indul. Az eljárás végén az illetékes hatóság határozatot ad ki, amelyben kimondja, hogy a javasolt tevékenységet vagy annak módosítását a törvény szerinti hatásvizsgálatnak kell-e alávetni.
Abban az esetben, ha a javasolt tevékenységet nem szükséges a törvény szerinti hatásvizsgálatnak alávetni, külön előírások szerinti engedélyezési eljárás következik.
Abban az esetben, ha a hatóság úgy határoz, szükséges a hatásvizsgálat, az eljárás a következő lépéssel, vagyis az értékelés terjedelmének valamint az ütemterv meghatározásával folytatódik.
A javasolt beruházás engedélyezési eljárása
Az illetékes hatóság a javasolt tevékenység vagy annak módosításának engedélyezési eljárása során az érintett hatóságként lép fel, ha a vizsgálati eljárás során határozatot hozott vagy a törvény szerinti végső állásfoglalást adott ki.
Az illetékes hatóság a kötelező érvényű állásfoglalásban feltünteti, hogy a javasolt tevékenység engedélyezési eljárásának megkezdése összhangban van-e a törvényben rögzített feltételekkel. A hatóság ugyancsak állásfoglalást ad ki a helyszín területrendezési, építési engedélyezési és használatbavételi eljárásával kapcsolatban.
Tovább a szlovák nyelvű oldalra

Stratégiai Környezeti vizsgálat (SKV –SEA)
Az egyes projekteken túlmutató, stratégiai szinten, a programok, tervek szintjén folyó környezeti vizsgálat. (Ellentétben az egyes projektekre irányuló környezeti hatásvizsgálattal – KHV) Az SKV törekszik a kedvező környezeti hatások maximalizálására és a kedvezőtlen hatások minimalizálására. A vizsgálat a tervezés megkezdését követően, a végrehajtást megelőzően zajlik le. Az SKV megállapításai becsatornázásra kerülnek a programdokumentumok kialakításába, a végrehajtás módjába, a programok monitorozásába és értékelésébe. Egyes SKV-k figyelembe veszik a fejlesztések környezeti vonatkozásain túl a projektek tágabb fenntarthatósági vonatkozásait is.
A Stratégiai Környezeti Vizsgálat folyamata és végrehajtási lépései:
· a dokumentum bejelentés és észrevételezése,
· az értékelés terjedelmének valamint az ütemterv meghatározása,
· a stratégiai dokumentum értékeléséről szóló jelentés és észrevételezése,
· az értékelő jelentés nyilvános megvitatása
· szakértői vélemény
· végső állásfoglalás
Az állásfoglalásban az illetékes hatóság kimondja, hogy javasolja vagy sem az adott dokumentum (stratégia, program, terv) jóváhagyását, milyen feltételekkel, illetve javaslatot tesz az adott dokumentum ellenőrzésének és értékelésének terjedelemére is.
A vizsgálati eljárás a stratégiai dokumentum beterjesztésével veszi kezdetét és az állásfoglalás kiadásával ér véget. Ebben az illetékes hatóság dönt arról, hogy a stratégiai dokumentumot vagy annak módosítását alá kell e környezeti vizsgálatnak vetni vagy sem. Amennyiben a hatóság úgy dönt, szükség van a vizsgálatra, az eljárás a következő lépéssel, vagyis az értékelés terjedelmének valamint az ütemterv meghatározásával folytatódik.

Tovább a szlovák nyelvű oldalra.