hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

LIFE III

Projekty LIFE - Príroda

Kód projektu

Názov projektu

Celkový rozpočet v EUR

Príspevok EK v EUR

Prijímateľ

LIFE03 NAT/SK/000098

Ochrana orla kráľovského v slovenskej časti Karpát

http://www.dravce.eu.sk/

492 000

369 000

Ochrana dravcov Slovenska

LIFE03 NAT/SK/000097

Ochrana a manažment dunajských lužných lesov

www.dunaj.broz.sk

Správa o projekte pre laickú verejnosť

570 000

370 500

Bratislavské regionálne ochranárske združenie

LIFE03 NAT/SK/000096

Obnova vodného režimu v prírodnej rezervácii Šúrske močiare

www.apop.sk/life

400 000

300 000

Asociácia priemyslu a ochrany prírody

LIFE04 NAT/SK/000244

Ochrana diverzity prírodného prostredia v NP Slovenský Raj

www.sopsr.sk/projekty/lifeproject

Správa o projekte pre laickú verejnosť

639 460

319 961

ŠOP SR

LIFE05 NAT/SK/000115

Ochrana dropa fúzatého na Slovensku

www.dropy.sk

2 040 000

1 500 000

ŠOP SR

LIFE05 NAT/SK/000112

Obnova mokradí Záhorskej nížiny

www.wetrest.broz.sk

624 000

312 000

ŠOP SR

LIFE06 NAT/SK/000115

Obnova a manažment biotopov piesočných dún na území Vojenského výcvikového priestoru Záhorie

www.sands.broz.sk

1 538 438

1 076 900

Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie

LIFE06 NAT/SK/000114

Ochrana CHVÚ Senné a Medzibodrožie na Slovensku

www.life-senne.sk

1 325 556

662 778

ŠOP SR

LIFE06 NAT/H/000096

Ochrana sokola rároha v Karpatskej kotline

www.kerecsensolyom.mme.hu

2 152 042

1 606 715

Národný park Bükk, Maďarsko

Spolu

9 781 496

6 517 854

Projekty LIFE - Životné prostredie

Kód projektu

Názov projektu

Celkový rozpočet v EUR

Príspevok EK v EUR

Prijímateľ

LIFE03 ENV/SK/000577

Integrovaný prístup pre využívanie energie získavanej z biomasy 

www.biomasa.sk

5 732 998

1 011 900

Biomasa

LIFE04 ENV/SK/000797

Trvalo udržateľný rozvoj miest a znižovanie dopadov klimatických zmien na kvalitu života v mestách a mestské prostredie

www.udrzatelnemesta.sk

355 739

170 945

REC Slovensko

LIFE04 ENV/HU/000382

Implementácia inovatívneho rozhodovacieho nástroja pre udržateľný manažment vôd a využitia pôdy a dotovanie toku na maďarsko-slovenskom cezhraničnom území dunajských mokradí

www.szigetkoz.info

355 739

170 945

Združenie obcí slovensko-maďarského cezhraničného územia dunajských mokradí (Maďarsko)

LIFE04 ENV/SKK/000796

Inovatívny prístup pri znižovaní odpadov pri výrobe propylén oxidu

(projekt nebol realizovaný)

1 775 842

281 503

Novácke chemické závody, a.s.

Spolu

8 220 318

1 635 293

Všetko spolu

18 001 814

8 153 147