hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

LIFE+ 2013

Výzva na predkladanie projektov LIFE+

Európska komisia dňa 19.2.2013 zverejnila výzvu na podávanie projektov v programe LIFE+.
Projekty sa predkladajú prostredníctvom webového nástroja eProposal.
Podrobnosti o prístupe k nástroju eProposal nájdete v Príručke pre žiadateľa – časť 2, ktorá je súčasťou balíka dokumentov pre žiadateľa.
Uzávierka podávania projektov prostredníctvom nástroja eProposal na národné kontaktné miesto (MŽP SR) je do 
25. júna 2013 do 16.00 hod.

Indikatívny rozpočet pre slovenských žiadateľov vo výzve LIFE+2013 je vo výške 6 395 315 € (prostriedky EK).

Výzva spolu s potrebnými dokumentmi a formulármi je zverejnená na oficiálnej stránke EK:

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus2013/call/index.htm
Text výzvy v slovenskom jazyku nájdete aj tu – Výzva LIFE+ 2013 (pdf, 732 kB)
Národné kontaktné miesto pre LIFE+

od 30.09.2013
Ministerstvo životného prostredia SR
Sekcia environmentálnych programov a projektov
Odbor technickej pomoci a programov nadnárodnej spolupráce
Mgr. Martin Čukan - tel. 02/5956 2404


do 30.09.2013
Ministerstvo životného prostredia SR
Sekcia environmentálnych programov a projektov
Odbor riadenia programov
Mgr. Zuzana Fáberová – tel: 02/5956 2432

Ing. Peter Jány - tel: 02/5956 2664
peter.jany@enviro.gov.sk