hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Iniciatíva Global Environment Facility

Iniciatíva Global Environment Facility(GEF) bola založená v roku 1991 ako pilotný program pod Medzinárodnou bankou pre obnovu a rozvoj. Cieľom iniciatívy GEF je pomáhať rozvojovým krajinám a krajinám s prechodnou ekonomikou financovať projekty zamerané na celosvetovú ochranu životného prostredia. Projekty GEF sú riadené implementačnými agentúrami, pričom pre strednú a východnú Európu je to UNDP s kanceláriou v Bratislave, UNEP s kanceláriou v Nairobi a World Bank – Svetová banka.

Slovensko sa v iniciatíve GEF zúčastňuje od roku 1994. Doteraz bolo schválených 12 projektov s celkovou dotáciou 22,46 milióna USD. V roku 2009 má Slovensko možnosť zapojiť sa do nového programu GEF SGP (Small Grant Program – Program malých grantov).

GEF SGP
Program GEF SGP bol založený v roku 1992 a je zameraný na podporu udržateľného rozvoja, ako aj na podporovanie komunitných aktivít miestneho významu, ktoré majú potenciál prispievať k dosahovaniu globálnych environmentálnych riešení.
Program bol doteraz realizovaný vo viac ako 120 krajinách sveta, pričom ku koncu roka 2008 bolo podporených viac ako 10 000 projektov. Granty sa poskytujú priamo mimovládnym organizáciám maximálne do výšky 50 000 USD na jeden projekt. Priemerná výška grantu sa pohybuje okolo 20 000 USD.

Výzva na predkladanie Projektových zámerov
V rámci grantového programu GEF SGPna Slovensku, ktorý je implementovaný Kanceláriou rozvojového programu OSN (UNDP CST) v SR, je vyhlásená výzva na predkladanie Projektových zámerov, ktoré podporujú tematickú oblasť:
„Zmierňovania globálnych dopadov klimatických zmien na životné prostredie“


Predpokladaný časový harmonogram
Predkladnie projektových zámerov: priebežne do 31.01.2010
Hodnotenie projektových zámerov: priebežne, do 20 pracovných dní od predloženia projektového zámeru

Implementácia projektov: Apríl 2010 – Jún 2013
Posledný termín podpísania Grantových  zmlúv (Memorandum of Agreement) a ich doručenia do kancelárie UNDP: 15. jún 2010

Viac informácií ohľadom programu GEF SGP a jeho aktuálnej výzve, projektovej dokumentácie, ako i oprávnenosti žiadateľov nájdete na: http://sgp.undp.sk/sk/