hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Výzva LIFE+ 2012

Výzva na predkladanie projektov LIFE+

Európska komisia dňa 13.3.2012 zverejnila výzvu na podávanie projektov v programe LIFE+.

Projekty sa prvýkrát predkladajú prostredníctvom webového nástroja eProposal! Podrobnosti o prístupe k nástroju eProposal nájdete v Príručke pre žiadateľa – časť 2, ktorá je súčasťou balíka pre žiadateľa.

Uzávierka podávania projektov prostredníctvom nástroja eProposal na národné kontaktné miesto (MŽP SR) je do 26. septembra 2012, 23.59 hod.

Výzva spolu s potrebnými dokumentmi a formulármi je zverejnená na oficiálnej stránke EK http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus2012/call/index.htm

Text výzvy v slovenskom jazyku nájdete aj tu - Výzva 2012 (pdf, 733,26 kB)

Národné kontaktné miesto pre LIFE+
Ministerstvo životného prostredia SR
Sekcia environmentálnych programov a projektov
Odbor riadenia programov

Mgr. Zuzana Fáberová – tel: 02/5956 2432

Ing. Peter Jány - tel: 02/5956 2664
peter.jany@enviro.gov.sk