hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Praktický seminár LIFE+ 2012

Vážení žiadatelia,


dovoľujeme si Vás pozvať na spoločný česko – slovenský praktický seminár zameraný na zvládnutie prípravy projektových žiadostí pre program LIFE+, ktorý sa uskutoční 21.6.2012 v Brne vo vzdelávacom zariadení Lipka od 10:00 – 17:30 hod.
Seminár je určený tým záujemcom, ktorí pripravujú projektovú žiadosť do programu LIFE+ pre výzvu v roku 2012. V rámci seminára sa bude pracovať s oficiálnymi formulármi žiadostí a príručkami pre žiadateľov, ktoré sú sprístupnené v rámci výzvy pre LIFE+ 2012. Z toho dôvodu odporúčame doniesť si na seminár vytlačené oficiálne príručky zverejnené k výzve v príslušných pilieroch. Čisté formuláre a príručky nebudú na seminári distribuované.
Obed, cestovné náklady a náklady na prípadné ubytovanie nebudú hradené, preto si ich musí každý účastník zabezpečiť z vlastných zdrojov. Občerstvenie v rámci prestávok bude zabezpečené organizátorom.
Seminár bude prebiehať v slovenskom a českom jazyku. Z dôvodu limitovaného počtu účastníkov je možné, aby sa na seminár prihlásili max. 2 účastníci za organizáciu. V prípade prekročenia kapacity školiacej miestnosti sa pri výbere účastníkov bude zohľadňovať dátum zaslania návratky.

V prípade záujmu prosím vyplňte záväznú návratku a zašlite ju elektronicky do 18.6.2012 na adresy: