hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Programoví partneri

Poslaním programových partnerov je spolupracovať pri príprave a realizácii programu ako aj uľahčiť sieťovanie, výmenu, zdieľanie a prenos znalostí, technológií, skúseností a dobrej praxe medzi subjektmi v prispievateľských a prijímateľských štátoch. Partnermi programu SK-Klíma z prispievateľských krajín sú nasledovné organizácie: