hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Zameranie programu

Zameranie a výstupy programu sú definované v súlade so súčasnými národnými stratégiami a výzvami ako aj príkladmi dobrej praxe programu „Prispôsobenie sa zmene klímy a prevencia povodní a sucha 2009-2014“ (napr. Modrá škola a Zdravé mestá). V rámci programu SK-Klíma sú stanovené nasledovné výsledky a výstupy:

V zmysle Dodatku č. 3 k Finančnému mechanizmu EHP a Nórskemu finančnému mechanizmu 2014-2021 k PROGRAMOVEJ DOHODE o financovaní Programu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy" ďalej ako „Programová dohoda" je pre program SK-Klíma alokovaných 23 960 000 EUR, pričom príspevok z finančných mechanizmov a štátneho rozpočtu SR je nasledovný:

FM EHP: 5 850 000 EUR
NFM: 14 516 000 EUR
ŠR SR: 3 594 000 EUR


Spolu: 23 960 000 EUR