Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Register podnikov

Register "SEVESO" podnikov

http://enviroportal.sk/environmentalne-temy/starostlivost-o-zp/pzph-prevencia-zavaznych-priemyselnych-havarii/informacny-system-pzph