hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Priemyselné havárie

Rozvoj priemyselnej výroby, zavádzanie nových technológií, používanie stále väčšieho množstva a nových druhov nebezpečných látok prináša so sebou značné riziká s možnosťou vzniku priemyselných havárií. Za posledných 30 rokov história priniesla množstvo priemyselných havárií s následkami na životoch a zdraví ľudí alebo na životnom prostredí.