Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Udelené súhlasy podľa § 33, 34 a 35 zákona