hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

V zálohovaní nápojových obalov sme na dobrej ceste naplniť ciele stanovené pre rok 2023

ilustračný obrázok

V prvom polroku sa do systému zálohovania vrátilo 490 miliónov nápojových fliaš a plechoviek, od spustenia zálohovania sa vyzbieralo už 1,3 miliardy obalov.

Miera návratnosti nápojových obalov do systému zálohovania, vychádzajúca z dát za prvý polrok 2023, dosiahla úroveň 88%. Ak berieme do úvahy údaje od spustenia zálohového systému sme na úrovni miery návratnosti 77%. Vyplýva to zo Správy o činnosti Správcu zálohového systému k zhodnoteniu jeho aktivity v prvom polroku 2023. Zálohovanie na Slovensku je z tohto pohľadu na dobrej ceste naplniť ciele stanovené pre celý kalendárny rok – návratnosť na úrovni 80% . Počas prvého polroka tohto roku sa vyzbieralo 490 miliónov nápojových obalov. Od spustenia zálohovania na Slovensku (1.1.2022) sa vrátilo do systému zálohovania už viac ako 1,3 miliardy fliaš a plechoviek.

„Už v minulom roku návratnosť obalov prekonala pôvodné očakávania o 10 percent. V prvom polroku tohto roka vzrástla o ďalších takmer 20 percent. Aj tento výsledok je dôkazom, že ľudia na Slovensku si na systém zálohovania zvykli a považujú ho už za bežnú súčasť svojich životov. Chcem poďakovať všetkým občanom za to, že pomáhajú chrániť prírodu a životné prostredie v našej krajine a verím, že zálohovanie bude pokračovať v dosahovaní pozitívnych výsledkov“ podotkla štátna tajomníčka envirorezortu Katarína Butkovská. Dodala, že pre životné prostredie je dôležité aj znižovanie množstva produkovaných obalov.

Od spustenia zálohovania bolo na trh uvedených približne 1,7 miliardy nápojových obalov. Väčšinu z nich, konkrétne 57%, tvorili plastové fľaše. Zvyšných 43% predstavovali nápoje v plechovkách. Najviac obalov sa od začiatku zálohovania vyzbieralo v Bratislavskom (202 miliónov) a Nitrianskom kraji (188 miliónov). Nasledovali Košický (173 miliónov), Trnavský (164 miliónov), Prešovský (153 miliónov), Žilinský (153 miliónov) Banskobystrický (145 miliónov) a Trenčiansky kraj (129 miliónov).

Vyzbierané nápojové obaly putujú z obchodov a odberných miest v rámci efektívne nastavených prepravných trás do medzi-skladov či prekladísk a následne do triediaceho centra, kde sa spracovávajú na opätovné použitie. Logistická infraštruktúra Správcu zálohového systému disponuje štyrmi internými medzi-skladmi, externým medzi-skladom v Bratislave, dvoma externými prekladiskami a triediacim centrom v Kočovciach – Rakoľuboch. Jednou z hlavných úloh zálohovania je podpora obehového hospodárstva a recyklácie v rámci princípu „z fľaše do fľaše“ a „z plechovky do plechovky“. To znamená, že vyzbieraný materiál je predovšetkým využívaný na rovnaký účel, na aký bol pôvodne vyrobený. Cieľom tejto cirkularity je, aby sa materiál nevyhadzoval a nerecykloval iba jednorazovo, ale bol otáčaný v uzavretom materiálovom kruhu.

„V súčasnosti garantujeme, že sa minimálne 55% materiálu zo zálohovaných obalov dokáže využiť na výrobu nových nápojových obalov. Našim cieľom je, aby sme zefektívňovali recykláciu a aby toto číslo aj naďalej rástlo,“ uviedol generálny riaditeľ Správcu zálohového systému Marián Áč.

K 30. júnu bolo do zálohovania nápojových obalov zapojených 3 147 odberných miest. Z tohto počtu 37% prevádzok tvorili povinne zapojené obchody s predajnou plochou nad 300 metrov štvorcových, 63% predajní sa systému zálohovania zapojilo dobrovoľne. „Veľmi nás teší miera záujmu o zapojenie sa zo strany dobrovoľných prevádzok. Práve tieto prevádzky nesú veľký podiel na tom, že zálohovanie je na Slovensku také úspešné,“ dodal Marián Áč.

Takmer tri štvrtiny obchodných miest pritom využívajú automatizovaný odber obalov v podobe zálohomatov, zvyšných 26% percent prevádzok využíva ručný odber nápojových obalov.

Zálohovanie v číslach (k 30.6.2023):

Zálohovanie v samosprávnych krajoch (k 30.6.2023):

Kraj

Vyzbierané kusy

Percentuálny podiel

Bratislavský

202 537 311

15,44%

Nitriansky

188 357 626

14,36%

Košický

173 669 064

13,24%

Trnavský

164 870 554

12,57%

Prešovský

153 886 818

11,73%

Žilinský

153 528 618

11,70%

Banskobystrický

145 497 722

11,09%

Trenčiansky

129 451 477

9,87%

SPOLU

1 311 799 190

100%