hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Sezóna zberu lesných plodov je v plnom prúde. Envirorezort apeluje na zodpovedné správanie sa v chránených územiach

ilustračný obrázok

Ministerstvo životného prostredia aj počas aktuálnej letnej turistickej sezóny upozorňuje na nelegálny zber lesných plodov, predovšetkým čučoriedok, malín, brusníc, jahôd či húb. V národných parkoch a ďalších chránených územiach, kde platí tretí a vyšší stupeň ochrany, je zber lesných plodov možný len na vyhradených miestach a pre vlastnú spotrebu. Rovnako je umožnený vlastníkom, správcom alebo nájomcom pozemkov, a to za podmienky, že táto činnosť je vykonaná na pozemkoch v ich vlastníctve, správe alebo nájme v týchto územiach. Národné parky spoločne s políciou pripravujú akcie proti nelegálnym zberačom lesných plodov, ktorí zber vykonávajú pre komerčné účely.

V národných parkoch a chránených územiach je zber lesných plodov povolený návštevným poriadkom iba na vyhradených územiach a pre vlastnú spotrebu. Vyhradené miesta sú napríklad v národných parkoch Slovenský raj, Slovenský kras, Veľká Fatra, ale tiež v prírodnej rezervácii Vydrica. Vlastníci, správcovia alebo nájomcovia nie sú obmedzovaní pri zbere lesných plodov na pozemkoch.

Na dodržiavanie pravidiel dohliadajú predovšetkým zamestnanci správ národných parkov a strážcovia prírody. Zberačom na komerčné účely sa snažia v prvom rade dohovoriť, pokuty sú krajným riešením. V blokovom konaní im hrozí pokuta do 300 eur, ako aj odobratie nazbieraných lesných plodov a náradia. V správnom konaní môže byť za daný priestupok uložená pokuta až do 3 319, 39 eur a prepadnutie veci. Strážcovia prírody sú v terénne na dennej báze v NP Nízke Tatry, pravidelné akcie proti nelegálnym zberačom robia napríklad v Tatranskom národnom parku či v Slovenskom raji.

Enormný zber lesných plodov poškodzuje prírodu a vzácne ekosystémy národných parkov. Jeden zberač dokáže za použitia zberných pomôcok nazbierať desiatky litrov lesných plodov denne. Zberači tiež za sebou zanechávajú neraz množstvo odpadkov. Lesné plody majú pritom nasýtiť predovšetkým pôvodných obyvateľov lesa. Na lesné plody je odkázané veľké množstvo živočíchov, vrátane hlucháňa hôrneho, či medveďa hnedého. Nadmerným zberom lesných plodov prichádzajú živočíchy o prirodzenú potravu, častým dôsledkom je aj neželaná kolízia, či snaha zvierat zaobstarať si potravu v iných lokalitách. Samotným zberom neraz poškodzujú aj iné rastliny. Nezriedka sa pohybujú aj mimo turisticky značených chodníkov, čo neraz súvisí i s rizikom lesných požiarov.

Ak má niekto podozrenie, že dochádza k porušovaniu pravidiel, ministerstvo odporúča obrátiť sa na príslušnú správu národného parku, chránenej krajinnej oblasti, políciu, alebo zelenú linku ministerstva na čísle 0800 144 440. Pohotovostnú linku s číslom 0911 485 280 má zriadený aj najstarší národný park na Slovensku – TANAP.

Samostatným problémom je nelegálny obchod s nazbieranými lesnými plodmi v blízkosti ciest či miestnych komunikácií. Túto problematiku však legislatíva rezortu životného prostredia nerieši. Patrí totiž do kompetencie Slovenskej obchodnej inšpekcie.

Zdroj fotografie: Pixabay.com