hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Veľvyslanci pôsobiaci na Slovensku navštívili Národný park Malá Fatra

ilustračný obrázok

Veľvyslanci siedmich členských krajín Európskej únie pôsobiaci na Slovensku navštívili Národný park Malá Fatra. Predstaviteľov nemeckej, chorvátskej, slovinskej, rumunskej, talianskej, maďarskej a holandskej diplomacie privítal priamo v sídle správy národného parku minister životného prostredia Milan Chrenko. Počas návštevy spoločne absolvovali prehliadku niektorých lokalít Malej Fatry aj diskusiu s predstaviteľmi národného parku.

Veľvyslanci a veľvyslankyne dnes navštívili jednu z najvzácnejších prírodných území Slovenska. V Národnom parku Malá Fatra navštívili unikátne lokality vrátane Jánošíkových dier a Vrátnej doliny. S vedením Správy Národného parku Malá Fatra zástupcovia diplomacie diskutovali o turizme v kontexte s ochranou prírodu národného parku. Podľa skúseností zo Slovenska aj zahraničia dobre fungujúce národné parky kombináciou ochrany prírody a rozvoja mäkkého turizmu tvoria jeden z dlhodobých pilierov regionálneho rozvoja. Podporujú lokálne ekonomiky a vytvárajú pracovné miesta s pridanou hodnotou.

Národný park Malá Fatra sa nachádza v severozápadnej časti Západných Karpát. Je charakteristický dobre zachovalými ekosystémami, v ktorých sa stále udržujú základné ekologické a evolučné procesy. Národný park Malá Fatra je osobitný mimoriadnou pestrosťou geologických a klimatických pomerov. Na území národného parku a jeho ochranného pásma bolo doteraz zistených viac ako 1100 druhov vyšších rastlín vrátane štyroch druhov, ktoré nerastú nikde inde na svete.

Na návšteve Národného parku Malá Fatra sa zúčastnili veľvyslankyne Catherine Flumiani z Talianskej republiky, Gabriella Sancisi z Holandského kráľovstva a veľvyslanci Aleksandar Heina z Chorvátskej republiky, Stanislav Raščan zo Slovinskej republiky, Călin Fabian z Rumunska, stály zástupca veľvyslanectva Nemeckej spolkovej republiky Michael Reuss a zástupca veľvyslanectva Maďarska Gyula Jankovics.

Autor fotografie: Tomáš Flajs