hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Sústava chránených území sa dočká nového prírastku

ilustračný obrázok

 

Vláda dnes schválila nariadenie, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Stolica. Unikátna lokalita v blízkosti Národného parku Muránska planina tak konečne získa adekvátnu ochranu. Predstavuje domov pre najvzácnejšie chránené druhy ako je bocian čierny či hlucháň hôrny. Lokalita je zároveň súčasťou európskej sústavy chránených území Natura 2000.

„Územie je unikátne aj vďaka takzvaným abiotickým javom. Teda pre vzácne formy svahovej modelácie, erózie, zvetrávania, ktoré prispievajú ku kvalitným podmienkam existencie rozmanitého života v divočine,“ zdôraznila Katarína Butkovská, štátna tajomníčka ministerstva životného prostredia.

Podľa jej slov je adekvátna ochrana areálu Stolica významná špeciálne pre populáciu hlucháňa hôrneho na Slovensku. Práve pre nedostatočnú ochranu tohto druhu Súdny dvor Európskej únie v júni 2022 vyhovel žalobe Európskej komisie proti Slovensku a konštatoval porušenie európskej legislatívy.

Na približne tretine výmery (necelých 950 ha) chráneného areálu Stolica tak od nového roka dôjde k zvýšeniu stupňa ochrany prírody. Ide o konkrétne lokality, pri ktorých už v minulosti okresné úrady zakázali či obmedzili lesohospodársku činnosť práve z dôvodu ochrany biotopov hlucháňa hôrneho.

„Tieto lokality však nevyhnutne potrebujú ochranu, ktorú dokáže zaistiť práve nariedenie vlády. No pri chránenom areáli Stolica nehovoríme len o hlucháňovi. Areál bude chrániť omnoho rozmanitejšie prírodné bohatstvo,“ pokračuje Katarína Butkovská.

Územie s celkovou výmerou takmer 3 152 hektárov je cenné aj pre ďalšie druhy rastlín a živočíchov, ale aj neživej prírody. V areáli sa nachádza dvanásť biotopov európskeho významu. Okrem iného brehové porasty deväťsilov, lipovo-javorové sutinové lesy či kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty. Obzvlášť cenou súčasťou lokality sú jedľové lesy, podmáčané lúky alebo unikátna rastlina európskeho významu kyjanôčka zelená.

Pre kvalitné zachovanie a neustále zlepšovanie stavu prírody v chránenej oblasti je zónovanie areálu rozdelené na zónu v najprísnejšom režime ochrany. Tá predstavuje 30 percent územia (949,783 ha). Zvyšok areálu zostane v súčasnom režime ochrany, teda v druhom stupni.

 

Zdroj: Dušan Guman a Tomáš Grančay