hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Projekt LIFE IP bude aj tento rok súčasťou celoeurópskeho festivalu o vede a výskume

ilustračný obrázok

Manažéri kvality ovzdušia v rámci projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia (Populair) budú spoločne s expertami zo Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) v piatok 29. septembra 2023 reprezentovať Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP), Slovenskú agentúru životného prostredia (SAŽP) a svoje úrady vyšších územných celkov na podujatí s názvom Európska noc výskumníkov 2023. Tohtoročný 17. ročník festivalu sa bude konať v hlavnom meste Bratislava v Starej tržnici a na Námestí Nežnej revolúcie. Pútavý program je rovnako pripravený aj v Žiline, Banskej Bystrici, Košiciach a v Poprade. Hlavnými témami tohto ročníka sú „VODA“ a „UMELÁ INTELIGENCIA“.

Európska noc výskumníkov ponúka verejnosti možnosť vstúpiť spolu s odborníkmi do sveta plného vedy, kreatívneho myslenia a interaktívnych zážitkov. Účasť na vedeckom festivale ani tento rok neodmietlo MŽP SR so svojim stánkom nazvaným „Odviate vetrom, zmyté dažďom“, ktoré chce upriamiť pozornosť verejnosti na súvislosti medzi znečistením ovzdušia a vodou, napríklad aj v podobe dažďa. Odborníci z projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia a SHMÚ z týchto dôvodov vytvorili špeciálne pre podujatie Európska noc výskumníkov zaujímavé prezentácie zamerané napríklad na meranie pH dažďovej vody, meranie vlhkosti palivového dreva, zmenu kvality ovzdušia pred dažďom a po ňom z pohľadu znečistenia prachovými časticami PM10. Cieľom prezentácií bude ukázať verejnosti aktuálny stav znečisteného ovzdušia z pohľadu vybraných znečisťujúcich látok a vysvetliť, ako my ako jednotlivci môžeme prispieť k zlepšeniu kvality ovzdušia na Slovensku. Verejnosti bude predstavený aj karcinogénny polycyklický aromatický uhľovodík benzo(a)pyrén (BaP), ktorý vzniká ako vedľajší produkt nedokonalého spaľovania. Znečistené ovzdušie je v súčasnosti považované za jedno z najväčších environmentálnych rizík pre verejné zdravie, preto mu bude venovaný priestor aj počas tohto podujatia.

Zároveň na festivale zástupcovia Populair predstavia aj Národnú monitorovaciu sieť kvality ovzdušia (NMSKO) v správe SHMÚ, ktorú tvorí 52 stacionárnych meracích staníc, a mobilnú aplikáciu DNES DÝCHAM, prostredníctvom ktorej môžeme mať dáta o kvalite ovzdušia po ruke v mobilnom telefóne.

Program podujatia v piatich slovenských mestách bude rozdelený do dvoch blokov. V dopoludňajších hodinách bude venovaný školákom. Experti budú klásť dôraz na zvýšenie ich záujmu o štúdium prírodných vied a technických smerov hravou formou. Popoludnie a večer budú venované rodinám s deťmi, mladým ľuďom a seniorom. Pestrý program prinesie informácie napríklad o aktivitách SHMÚ, ktoré nielen sleduje vývoj počasia a zmenu klímy, ale aj monitoruje kvalitu ovzdušia. Návštevníci sa budú môcť zoznámiť s princípmi monitorovania rôznych znečisťujúcich látok aj s princípom a výsledkami modelovania kvality ovzdušia.

V Banskej Bystrici sa bude toto podujatie opäť konať v priestoroch nákupného centra Europa. Odborníci zo SAŽP, SHMÚ a Banskobystrického samosprávneho kraja budú v stánku „Niečo visí vo vzduchu“ prezentovať aj projektové témy – zlepšenie kvality ovzdušia, vykurovanie tuhým palivom a udržateľná mobilita. Aktívne sa tiež zúčastnia panelovej diskusie s názvom „Slovensko na ceste ku zmene“. Hlavnými témami bude klimatická zmena a súvisiace environmentálne problémy, vrátane znečistenia ovzdušia.

Zdroj fotografie: https://www.nocvyskumnikov.sk