hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Ohrozený kráľ stepí si zaslúži účinnejšiu ochranu

ilustračný obrázok

Ikonický druh európskych nížin, drop veľký, naďalej ostáva ohrozeným druhom. Príčinou je predovšetkým aj strata biotopov v poľnohospodárskej krajine. Z tohto dôvodu sa podpísalo v roku 2000 Memorandum o porozumení, ochrane a manažmente stredoeurópskej populácie dropa veľkého. Dnes je jeho signatárom 14 krajín, v ktorých sa druh vyskytuje alebo v minulosti vyskytoval. Práve v  týchto dňoch sa v Bratislave konajú dve podujatia zamerané na dropa veľkého - vedecké sympózium a 5. zasadnutie signatárskych krajín memoranda. Spoločným cieľom viac ako 40 účastníkov zo 14 krajín je vyhodnotiť stav populácie drop ,vykonané opatrenia a určiť postup pre ďalšie obdobie. Zástupcom Slovenska pri podpise Deklarácie na ochranu dropa veľkého na území trojhraničného regiónu Maďarska, Rakúska a Slovenska bude štátna tajomníčka MŽP SR Katarína Butkovská.

Aktuálne údaje ukazujú, že európska populácia dropa veľkého dosahuje okolo 28 000 až 31 000 jedincov. Avšak vo väčšine strednej a východnej Európy stavy dropov aj naďalej klesajú. Táto skutočnosť bola dôvodom stretnutia viacerých odborníkov na vedeckom sympóziu, ktoré sa konalo 18. – 19. septembra v Bratislave. Po odbornom podujatí po prvý raz na Slovensku nasledovalo piate zasadnutie signatárov memoranda, ktoré sa konalo v dňoch 20. – 21. septembra 2023.

Zástupcovia envirorezortov Maďarska, Rakúska a Slovenska zároveň podpísali Deklaráciu o dlhodobej ochrane dropa veľkého v trojhraničnom regióne Maďarska, Rakúska a Slovenska a jeho okolia. Tým sa zaviazali spoločne chrániť a zlepšovať prírodné podmienky pre zlepšenie života dropa, monitorovaním a skúmaním zvýšiť stav jeho populácie a v neposlednom rade si vzájomne poskytovať bezprostrednú súčinnosť pri vymieňaní informácií o súčasnej podpore poskytovanej poľnohospodárom v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ.

Drop bol kedysi na Slovensku pomerne hojne rozšíreným vtákom. Dnes už toto tvrdenie nie je aktuálne. Preto je potrebné zvýšiť úsilie pri ochrane dropa fúzatého stanovením pragmatických pravidiel poskytovania podpory farmárom a zároveň realizáciou ďalších opatrení, ktoré už vláda prijala v programe starostlivosti o CHKO Sysľovské polia,“ uviedla štátna tajomníčka ministerstva životného prostredia Katarína Butkovská.

„Drop veľký je charakteristickým vtákom maďarskej „puszty“, teda rozľahlých otvorených nížinných nížin v Maďarsku. Ochrana tohto vlajkového druhu a jeho biotopov znamená ochranu budúcnosti aj mnohých ďalších voľne žijúcich živočíchov a rastlín. Chrániť dropa je súčasťou maďarskej kultúry, nášho dedičstva, vidieckeho života v „puszte“, životného štýlu pastierov a farmárov. Práve preto podporujeme extenzívne formy poľnohospodárstva, aby sme pomohli zachovať tradičný a trvalo udržateľný životný štýl a prírodnú scenériu. Vďaka úsiliu ochrany prírody podporovanej projektmi LIFE Nature a v spolupráci s našimi susednými krajinami sa maďarská populácia dropa fúzatého v posledných dvoch desaťročiach stabilizovala a dokonca začala rásť. Dúfame, že dnešný podpis deklarácie posilní našu spoluprácu a zabezpečí úspešnosť projektu,“zdôraznil zástupca štátneho tajomníka Ministerstva poľnohospodárstva Maďarska Bertalan Balczó.

Povzbudivou informáciou je, že jednou z mála rastúcich populácií dropa v Európe je západopanónska populácia zasahujúca aj na Slovensko. Populácia, ktorá sa vyskytuje na trojhraničnom území Rakúska, Maďarska a Slovenska dnes dosahuje už 650 jedincov, čo predstavuje významný nárast oproti minimálnemu stavu 130 jedincov v roku 1995. Početnosť dropa sa zvýšila predovšetkým vďaka aktívnym opatreniam zo strany Rakúska a Maďarska.

"Rakúsko v roku 2001 podpísalo Memorandum o porozumení o ochrane a manažmente stredoeurópskej populácie dropa fúzatého (Otis tarda). Odvtedy sa úsilie o ochranu dropa fúzatého výrazne zvýšilo. Nárast západopanónskej populácie bol možný len vďaka ochranárskemu úsiliu a spolupráci najmä medzi farmármi, ochranármi a ministerstvami,“ povedal Peter Iwaniewicz, riaditeľ Spolkového ministerstva pre klímu v Rakúsku.

„Drop veľký je najväčší lietajúci vták v Európe a vlajkový druh ochrany, a podpory otvorenej európskej krajiny. Napriek tomu je tento druh uvedený v zozname Dohovoru sťahovavých vtákov (CMS) ako globálne ohrozený a v mnohých častiach svojho rozsahu prechádza vážnym poklesom populácie. Preto vítame prácu signatárov CMS memoranda o porozumení dropa veľkého, aby zastavili a zvrátili úbytok tohto druhu. Všetky spoločné snahy o ochranu a manažment sú veľkým ochranárskym úspechom a vzorom pre ostatných,“ doplnila výkonná tajomníčka Dohovoru o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich zvierat Amy Fraenkel.