hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Milan Chrenko sa zúčastnil klimatického samitu v New Yorku

ilustračný obrázok

Urýchliť kroky vlád, samospráv, podnikateľského, neziskového a finančného sektora ale aj občianskej spoločnosti v oblasti znižovania emisií skleníkových plynov. Práve to je hlavným cieľom samitu o klimatických ambíciách, ktorý sa konal tento týždeň v New Yorku. Na stretnutí lídrov sa zúčastnil aj minister životného prostredia Milan Chrenko.

Klimatický samit predstavuje významný míľnik pri prechode k spravodlivejšiemu globálnemu hospodárstvu založenému na obnoviteľných zdrojoch energie, odolnej voči zmene klímy. Rokovania sa zameriavali na oblasti, v ktorých je nevyhnutné dosiahnuť zásadnejších pokrok, na ambície, dôveryhodnosť a implementáciu.

Na úrovni ambícií je potrebné aktualizovať národné ciele a plány energetickej transformácie a postupného vyraďovania fosílnych palív, nastaviť významnejšie ciele v oblasti obnoviteľnej energie. V oblasti dôveryhodnosti a zodpovednosti neštátnych aktérov v dosahovaní vlastných, dobrovoľne definovaných klimatických záväzkov sa otvorila téma environmentálne klamlivej reklamy tzv. greenwashingu.

Podľa ministerstva životného prostredia je nevyhnutné zabezpečiť rovnaké podmienky pre neštátne subjekty. Zároveň ich nepreťažovať administratívnymi úkonmi, ktoré by odvádzali pozornosť od samotného plnenia záväzkov.

Treťou prioritnou témou samitu predstavuje urýchlenie implementácie adaptačných opatrení a systémov včasného varovania. Systémy včasného varovania sú schopné chrániť každého obyvateľa na Zemi pred extrémnymi prejavmi počasia. Len polovica krajín má schopnosť varovať svojich občanov pred hroziacimi poveternostnými a klimatickými rizikami. Okrem hodnotenia rizík a zraniteľnosti je však nevyhnutné posilniť aj existujúce nástroje financovania adaptácie.

Zdroj fotografie: pixabay.com